Microsoft Partner kompetence
2012 Presidents Club
2012 Inner Circle
Microsoft Cloud Power

V súčasnosti si prácu v kúpeľoch bez MS Dynamics NAV nevieme ani predstaviť. Pokrýva absolútne všetky oblasti spracovania procesov. Tým sa na jednej strane zvýšili nároky na zamestnancov pre prácu s IS, avšak na druhej strane nám to prinieslo presnú kontolu či už nad stavom skladov alebo inými evidenciami. Získali sme tiež možnosť riadiť spoločnosť v každom okamihu cez reálne výsledky.

Ing. Milan ZemánekSlovenské liečebné kúpele, a.s.Trenčianske Teplice