Spoločnosť A3Soft, s.r.o. s nami spolupracuje pri dodávkach moderných dotykových registračných pokladní, pokladničných periférií a mobilných termináloch.

Spoločnosť Axiom Provis patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov komplexných podnikových IS postavených na Microsoft Dynamics NAV na českom trhu.

Dodáva riešenia pokrokových webových klientov pre Microsoft Dynamics NAV: Anveo Web Desk a Anveo Mobile.

Spoločnosť BI4DYNAMICS postavili svoj úspech na prvom a veľmi úspešnom out-of-the box BI riešení pre Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics AX, ktoré poskytuje svojim partnerom na celom svete.

WBI prináša na Slovensko v rámci partnerstva so spoločnosťouComputenz, špecializovaným dodávateľom riešení pre dodávateľov komponentov v automobilovom priemysle know-how štandardov používaných prevažne v Nemecku a noriem EDI VDA. Toto riešenie je oficiálne certifikované spoločnosťou Microsoft pre informačný systém Microsoft Dynamics NAV.

Spoločnosť Ferranti sa zameriava na mapovanie podnikových procesov a v spolupráci so svojimi zákazníkmi ich automatizuje, čo vedie k ich výraznému zefektívneniu. To pomáha Ferranti úspešne dosahovať zvýšenie efektivity a úsporu nákladov v svojich zákazníkoch po celom svete.

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO, s.r.o. pôsobí v oblasti čiarových kódov, automatickej identifikácie a spracovania dát.

Zutom sa špecializuje na poskytovanie hostingu aplikácií, komplexné riešenie problematiky e-mailovej komunikácie, virtualizačné technológie a iné riešenia a služby typu SaaS a IaaS.

ClickDimensions Email Marketing a Marketing Automation pre Microsoft Dynamics CRM dáva marketérom nástroj na získavanie a kvalifikovanie vysoko kvalitných leadov a predajcom schopnosť identifikovať najperspektívnejšie leady a príležitosti prostredníctvom nástrojov ako  Email Marketing, Web Tracking, Lead Scoring, Social Discovery, Form Capture, Surveys, Landing Pages, Nurture Marketing, Subscription Management, Campaign Trackin a mnohých iných.  Clickdimensions umožňuje spoločnostiam zistiť, kto má záujem o ich produkty, kvantifikovať aký veľký je ich záujem a podniknäť tak adekvátne kroky.

MultiSoft je našim partnerom pre riešenie  MobileNAV, ktoré rozširuje možnosti využívania podnikového informačného systému Microsoft Dynamics NAV o prístup prostredníctvom mobilných zariadení.