IT systémy

SEGMENTOVÉ RIEŠENIA

Celofiremné IT systémy sú komplexné a dá sa povedať, že všeobjímajúce riešenia. Ako také ich treba pri implementácii prispôsobiť potrebám tej-ktorej firmy – doplniť ich o funkcionality, špecifické nástroje a procesy, na druhej strane treba tieto systémy “očistiť” o funkcionality, ktoré firma nepotrebuje. Samozrejme, potreby rôznych spoločností z jednej určitej oblasti podnikania sú si v mnohom podobné, čo je benefit, z ktorého môžu zákazníci WBI, s. r. o., ťažiť. Nižšie uvádzame segmenty, s ktorými máme bohaté praktické skúsenosti, t. j. poznáme ich potreby a pre ich uspokojenie už máme pripravené špecifické riešenia.

 
ANAV
CRM ONLINE
D-Exchange online
E-SHAREPOINT
F-Skype
I-Office 365
JAZURE
K-Yammer
 

IT systémy

PROJEKTOVÉ FIRMY

Pre spoločnosti poskytujúce komplexné projektové služby máme spoľahlivé riešenie, ktoré integruje projektový a finančný manažment aj s riadením zdrojov, odbúrava bariéry medzi oddeleniami, zjednodušuje kooperáciu so zákazníkmi a odstraňuje papierovú záťaž.

VÝROBA

Ak hľadáte IT riešenie pre riadenie a optimalizáciu vašej procesnej, diskrétnej alebo štíhlej výroby, ste na správnom mieste. Pomôžeme vám sledovať, vyhodnocovať a operatívne zasahovať do výrobného procesu, objednávania, skladovania, evidencie… s cieľom optimalizovať vašu činnosť tak, aby ste minimalizovali svoje náklady, odhalili rezervy, efektívne využívali ľudské aj materiálne zdroje.

IT systémy
IT systémy

SIEŤOVÉ ODVETVIA

Elektrárne, plynárne, vodárne, teplárne, prevádzkovatelia distribučných sietí, servisné spoločnosti, pre vás všetkých máme špecializované segmentové riešenie, s ktorým bude vaša práca pohodlnejšia, efektívnejšia a prehľadnejšia. Uľahčí vám riadenie vášho výkonu, vašej interakcie so zákazníkmi, spravovanie nameraných údajov, terénnu prácu vašich zamestnancov, ako aj riadenie kontraktov, financií a majetku.

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Riešenie pre veľkoobchody, maloobchody a eshopy. Zjednodušte obeh dokumentov, zlepšite vzťahy so zákazníkmi, sprehľadnite svoje skladové hospodárstvo a logistiku – implementujte moderné systémy bez obmezdenia vašej prevádzky.

IT systémy