3 kroky úspešného nasadenia CRM

 v Blog, Slovenčina

Dlhodobý úspech CRM systému nespočíva ani tak v technológii, ako skôr v prístupe k implementácii a využívaniu tohto riešenia. Nasadenie systému CRM je totiž len začiatkom cesty k stanoveným cieľom. Uvádzame preto tri základné kroky, ktorých vykonávaním radikálne zvýšite šance na svoj úspech.  

Krok 1 – Zapojenie organizácie odhora nadol

Je nevyhnutné, aby bolo do nasadenia CRM systému zapojené primárne vrcholové výkonné vedenie spoločnosti. Práve vrcholový manažment pozná strategické ciele, ktoré treba komunikovať smerom nižšie v organizačnej štruktúre. Autorita, vysvetlenie priorít a iniciatíva z vysokých miest pomôžu vašim zamestnancom a kolegom dosiahnuť súčinnosť všetkých oddelení.

Vytvorte tím odborných používateľov CRM systému. Zahŕňať by mal riadiacich pracovníkov najmä z oblasti obchodu, marketingu a servisu, prípadne iných oddelení, ktoré so systémom pracujú. Títo pracovníci poznajú potreby svojho oddelenia a zároveň nároky na implementovaný systém, čo dokážu následne jasne komunikovať administrátorom CRM.

Administrátori CRM poznajú štandardné konfigurácie systému a dokážu ich upraviť tak, aby sa s novým CRM systémom pracovalo príjemne a jednoducho každému používateľovi, vzhľadom na jeho rolu, pozíciu vo firme, oprávnenia a pod.

Krok 2 – Tréning

Nevyhnutnou súčasťou tréningu je motivácia a vysvetlenie motívov, prečo tie-ktoré údaje treba evidovať v systéme CRM. Ak totiž zamestnanci nevnímajú potrebu zadávať niektoré údaje do systému, ochudobníte sa o mnoho užitočných informácií, a čo je horšie, na základe nedostatočných alebo nepresných údajov môže manažér vykonať nesprávne rozhodnutie, ktoré negatívne ovplyvní ziskovosť firmy.

Nezabúdajte na to, že manažéra, ktorý k svojej práci potrebuje predovšetkým prehľady, reporty a analytické nástroje, je potrebné zaškoliť inak, než napríklad bežného predajcu na pobočke. Správny tréningový program zohľadňuje pracovnú náplň, pozíciu, špecifické potreby, ako aj doterajšiu skúsenosť zamestnancov.

Krok 3 – Zodpovednosť a komunikácia

Popri všetkých pracovných povinnostiach máme všetci tendenciu neriešiť nasadený systém, ktorý funguje. Avšak potreby zákazníkov a vašej spoločnosti sa menia, tieto zmeny by malo CRM odzrkadľovať. Preto po nasadení systému CRM nezabudnite na taktické mítingy s približne mesačnou periodicitou. Účelom týchto mítingov je, aby odborní používatelia CRM komunikovali s administrátormi CRM na témy ako – adaptácia používateľmi, technické problémy, úpravy nastavení, zavedenie nových pracovných rol a podobne. Téma CRM systému by nemala byť obchádzaná ani na ročných/polročných strategických mítingoch, kde by sa mala objaviť v súvislosti s obchodnými výsledkami, pripravovanými projektmi, očakávanými potrebami a investíciami.

 

 

PÁČIL SA VÁM PRÍSPEVOK? CHCETE BYŤ O PODOBNÝCH BLOGOCH A MATERIÁLOCH PRAVIDELNE INFORMOVANÍ? REGISTRUJTE SA DO NAŠEJ WBI ACADEMY

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

E book Microsoft Azure Artifical Intelligence in Retail WBI