Aplikácia na spoluprácu s externistami

 v Blog, Slovenčina

Microsoft Teams je aplikácia, ktorá je súčasťou Office 365, a slúži na to, aby vaše pracovné tímy fungovali efektívnejšie a pohodlnejšie. Microsoft ju pustil do sveta približne pred 6 mesiacmi a vyskúšalo si ju už viac ako 125 000 firiem. Vynikajúcou novinkou je, že teraz do svojich tímov môžete zahrnúť aj vašich partnerov, dodávateľov, konzultantov a v podstate akýchkoľvek externistov.

Spolupracovníci, ktorí nepatria do vašej spoločnosti, môžu byť vo vašich tímoch hosťami, pričom vy dokážete plnohodnotne a bezpečne riadiť ich prístup k informáciám.

Na čo je Teams vlastne dobrý?

Aplikácia Microsoft Teams je praktická najmä preto, že spája, sprehľadňuje a zastrešuje v podstate všetko, čo úspešné tímy potrebujú k svojej práci. Členovia tímov môžu vytvárať ľubovoľné kanály, pričom každý kanál sa môže venovať napríklad jednému projektu. V rámci kanálov môžu publikovať rôzne novinky ako na sociálnych sieťach (vrátane označovania ľudí, pridávania obrázkov, komentárov, lajkov, emotikonov, GIF), môžu do kanálov ukladať dokumenty, spolupracovať na nich a zdieľať ich. O novinkách v kanáloch sú členovia tímu notifikovaní. Samozrejmosťou je správa kalendárov a chat, ktorý zobrazuje aktuálnu dostupnosť členov tímu.

Teams však nie je odtrhnutý od ostatných aplikácií vášho Office 365, naopak, plnohodnotne ich integruje a pracuje akoby nad nimi – t. j. nad aplikáciami Outlook, SharePoint, OneDrive, Groups, Skype for Business, ale aj Power BI pre zdieľanie aktuálnych analytických prehľadov a násteniek. Dáta medzi aplikáciami sú synchronizované a jednoducho manažované.

Podmienky hosťovského prístupu

Ak chcete do svojich tímov začleniť externých spolupracovníkov, je potrebujete splniť tieto tri podmienky:

  1. Vlastniť Office 365 Business Premium alebo Office 365 Enterprise, alebo Office 365 for Education.
  2. Administrátor vášho Office 365 musí v Teams a súvisiacich aplikáciách (ako SharePoint, Groups…) zapnúť možnosť hosťovského prístupu, ktorá je štandardne vypnutá.
  3. Emailový účet pozvaného hosťa musí súhlasiť s údajmi v Azure Active Directory alebo musí ísť o pracovný mailový účet v Office 365.

Keď zaradíte do tímu nového externého používateľa, hosť dostane informačný email, ktorý musí potvrdiť. Administrátor vášho Office 365 má pod palcom všetky práva daného hosťa – napríklad, či môže vytvárať a mazať nové kanály, či má prístup k reportom, dokumentom a podobne.

A na záver to najlepšie: Externým spolupracovníkom môžete vytvoriť hosťovský prístup do vašich tímov bez dokupovania akýchkoľvek ďalších licencií.

Viac informácií

 

PÁČIL SA VÁM PRÍSPEVOK? CHCETE BYŤ O PODOBNÝCH BLOGOCH A MATERIÁLOCH PRAVIDELNE INFORMOVANÍ? REGISTRUJTE SA DO NAŠEJ WBI ACADEMY

 

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

workspace