MICROSOFT
AZURE

Microsoft Azure je rastúca kolekcia integrovaných cloudových služieb – analýzy, computing, databázy, mobile, networking, úložisko a web – pre rýchlejší pohyb, väčší zisk a úsporu peňazí. Vďaka MS Azure môže byť produktívnejší každý vývojár alebo IT profesionál. Obsahuje integrované nástroje, prednastavené šablóny a riadené služby, prostredníctvom ktorých dokážete budovať a riadiť podnikové, mobilné, webové a IoT (Internet of Things) aplikácie veľmi efektívne. Microsoft je jediný dodávateľ cloudových služieb, ktorý má už druhý rok za sebou pozíciu lídra v Gartner Magic Quadrants.

DÔVERYHODNOSŤ

Cloudovému riešeniu Azure dôveruje 85 % spoločností z rebríčka Fortune 500.

DOSTUPNOSŤ

Sieť datacentier vo viacerých krajinách a regiónoch než má Amazon Web Services a Google Cloud dohromady.

ÚSPEŠNOSŤ

Platforma Azure získava mesačne približne 120 000 nových používateľov.

FLEXIBILITA

Azure podporuje najširší výber operačných systémov, programovacích jazykov, štruktúr, nástrojov, databáz a zariadení.

BEZPEČNOSŤ

Prvenstvo v dôveryhodnosti pre EÚ, prvenstvo v adaptácii medzinárodného štandardu ISO 27018.

ŠKÁLOVATEĽNOSŤ

Plaťte len za to, čo využívate. Účtovanie po minútach, jednoduché rozšírenie a zúženie používaných služieb.

FUNKCIONALITY

VÝPOČTY

VIRTUÁLNE POČÍTAČE

VIRTUÁLNE POČÍTAČE

Virtuálny počítač nasadíte skoro okamžite a potom platíte podľa minút. Virtuálne počítače s platformou Azure vám umožnia pružne nasadiť mnoho rôznych výpočtových riešení.  Vďaka podpore systémov Windows, Linux, SQL Server, Oracle, IBM, SAP a služieb Azure BizTalk môžete nasadiť akúkoľvek úlohu a akýkoľvek jazyk skoro v každom operačnom systéme.

VM SCALE SETS

VIRTUAL MACHINE SCALE SETS

Bezpečne nasadí stovky identických virtuálnych počítačov za pár minút. Vďaka jednoduchým updatom vám umožní zamerať sa na to podstatné – vaše aplikácie – a nestrácať čas infraštruktúrou.

CLOUDOVÉ SLUŽBY

CLOUDOVÉ SLUŽBY

Vytvárajte vysoko dostupné a neobmedzene škálovateľné aplikácie a rozhrania API. Po nasadení sa aplikácie sa Azure postará o všetko ostatné – od upravovania cez vyrovnávanie záťaže a sledovanie stavu.

DÁVKA

DÁVKA

Spúšťanie rozsiahlych paralelných a dávkových výpočtových úloh. Úlohy môžete škálovať na desiatky, stovky alebo tisíce virtuálnych počítačov. Túto obrovskú výpočtovú silu môžete využiť kedykoľvek budete potrebovať bez veľkých kapitálových investícií.

REMOTEAPP

REMOTEAPP

Umožňuje nasadenie klientskych aplikácií Windows v cloude a spustenie na ľubovoľnom zariadení. Pokryjete tak dynamické potreby svojej firmy a budete vždy vedieť predvídať svoje náklady vďaka cenám za užívateľa a mesiac.

SERVICE FABRIC

SERVICE FABRIC

Jednoduchší vývoj aplikácií založených na mikroslužbách. Umožňuje vývojárom zamerať sa na tvorbu aplikácií a nezaoberať sa pritom navrhovaním a písaním ďalšieho kódu ktorý by riešil otázky spoľahlivosti, škálovateľnosti alebo latencie v základnej infraštruktúre.

AZURE CONTAINER SERVICE

AZURE CONTAINER SERVICE

Optimalizuje konfiguráciu populárnych open source nástrojov a technológií špecifických pre Azure. Vaše aplikácie využívajú nielen populárne funkcie týchto nástrojov, ale budete schopní bezproblémovou migrovať pracovnú záťaž z a do Azure.

WEB & MOBILE

APLIKAČNÁ SLUŽBA

APLIKAČNÁ SLUŽBA

Vytváranie webových a mobilných aplikácií pre ľubovoľnú platformu a zariadenie. V rámci toho môžete aplikácie škálovať podľa potrieb vášho podniku, zostavovať a hosťovať back-end server pre ľubovoľnú mobilnú aplikáciu, automatizovať prístup a používanie dát bez zápisu kódu a jednoducho zostavovať a používať cloudové rozhranie API.

SPRÁVA API

SPRÁVA API

Umožňuje vám bezpečne a škálovateľne publikovať rozhranie API pre vývojárov, partnerov a zamestnancov. Správu API môžete použiť k riadeniu spotreby API a zároveň máte na portáli Azure prehľad o obchodnej a prevádzkovej činnosti.

CENTRÁ OZNÁMENÍ

CENTRÁ OZNÁMENÍ

Ide o vysoko škálovateľný mobilný modul pre rýchle zasielanie miliónov ponúkaných notifikácií do zariadení iOS, Android, Windows alebo Kindle. Oznámenie na mieru vytvoríte len v pár riadkoch kódu. Centrum oznámení spolupracuje s akýmkoľvek back-endom.

MOBILE ENGAGEMENT

MOBILE ENGAGEMENT

Maximalizuje využitie aplikácií, udržanie zákazníkov a finančných ziskov. Vďaka spojeniu veľkých objemov dát a ich spracovaniu v reálnom čase môžete vylepšovať a optimalizovať užívateľské prostredie podľa chovania a demografických údajov používateľov aplikácie.

FUNCTIONS

FUNCTIONS

Toto riešenie rozširuje Azure platformu o funkcionality implementovania kódu vyvolaného udalosťou v prakticky akomkoľvek servise Azure alebo tretej strany. Azure Functions umožňujú vývojárom uskutočňovať akcie napojením sa na dátové zdroje alebo oznamovacie riešenia.

DÁTA A ÚLOŽISKO

DATABÁZA SQL

DATABÁZA SQL

Spravovaná relačná databáza SQL ako služba. Azure SQL databáza sa kontinuálne učí vaše unikátne vzorce aplikácie, adaptívne prispôsobuje váš výkon a automaticky zlepšuje spoľahlivosť a ochranu dát.

DOCUMENT DB

DOCUMENT DB

Ide o spravovanú databázu dokumentov, ktorá funguje ako služba typu NoSQL.

MEDZIPAMÄŤ

MEDZIPAMÄŤ REDIS

Služba Azure Redis Cache je založená na obľúbenej open source medzipamäti Redis. Pomáha zlepšiť odozvu vašich aplikácií aj pri zvýšenej používateľskej záťaži. Ponúka ďalšie skvelé funkcie, ľahko sa používa a spravuje.

ÚLOŽISKO

ÚLOŽISKO: OBJEKTY BLOB, TABUĽKY, FRONTY, SÚBORY, DISKY

Trvalé a široko škálovateľné cloudové úložisko s vysokou dostupnosťou. Umožňuje vám ukladať veľké objemy dát – neštruktúrované dáta (ako dokumenty a mediálne súbory), ako aj štruktúrované NoSQL dáta, správy, staré aj nové aplikácie bez nutnosti zmenu kódu.

STORSIMPLE

STORSIMPLE

Hybridné cloudové úložisko, ktoré znižuje náklady až o 60 % a zlepšuje zabezpečenie dát. Ponúka to najlepšie z oboch svetov – fyzické pole pre nasadenie v dátových centrách a virtuálne pole určené pre menšie podnikové prostredia, ako sú vzdialené alebo pobočkové kancelárie.

HĽADANIE

HĽADANIE

Umožňuje vytváranie skvelých vyhľadávacích prostredí pre váš web a mobilné aplikácie. Zriadiť vyhľadávacie funkcie a začať plniť index dokážete môžete veľmi rýchlo.

SQL DÁTOVÝ SKLAD

SQL DÁTOVÝ SKLAD

Ide o prvý cloudový dátový sklad určený pre veľké podniky, ktorý môžete zväčšiť, zmenšiť alebo pozastaviť za niekoľko sekúnd.

SQL SERVER STRETCH DB

SQL SERVER STRETCH DATABASE

SQL Server Stretch Database vám dovoľuje dynamicky natiahnuť transakčné dáta z Microsoft SQL Servera 2016 do Azure. Ukladanie dát na Azure môže byť až o 80 {025f3117184d8fa0e5d33faf34b13a92e08b4544cf4fcebadbf3d9eb03ab3edf} lacnejšie než pridanie nového firemného úložiska.

INTELIGENCIA

CORTANA INTELLIGENCE

CORTANA INTELLIGENCE

Naučte sa kombinovať vaše obchodné dáta s big data a pokročilou analytikou. Vďaka tomu budete môcť vytvárať inteligentné predikatívne analýzy. Využiť môžete komplexné šablóny vytvorené pre jednotlivé odborové segmenty.

COGNITIVE SERVICES

COGNITIVE SERVICES

Toto riešenie jednoducho pridáva inteligenciu do vašich aplikácií, čím umožňuje prirodzenú a kontextuálnu interakciu s používateľmi.

ANALYTIKA

DL ANALYTICS

SLUŽBA DATA LAKE ANALYTICS

Táto služba zjednodušuje zložité úlohy riadenia distribuovanej infraštruktúry a zložitého kódu. Dynamicky zriaďuje potrebné prostriedky pre analýzu, po dokončení úlohy prostriedky automaticky ukončí a vy platíte len za výkon použitý na spracovanie dát.

DL STORE

DATA LAKE STORE

Veľkokapacitné úložisko pre veľké objemy analytických dát. Ide o systém súborov Hadoop. Toto úložisko nemá žiadne pevné obmedzenia veľkosti účtu alebo súboru.

HDINSIGHT

HDINSIGHT

Umožňuje vytvorenie spravovaných clusterov Hadoop, ktorých dátový priestor je elastický a škálovateľný na požiadanie.

MACHINE LEARNING

MACHINE LEARNING

Plne spravovaná cloudová služba strojového učenia, ktorá umožňuje jednoducho vytvoriť, nasadiť a zdieľať prediktívne analytické riešenia.

STREAM ANALYTICS

STREAM ANALYTICS

Spracovanie dátových prúdov v reálnom čase v cloude. Toto riešenie môžete využiť napríklad na vzdialenú správu v reálnom čase, monitorovanie alebo získavanie informácií zo zariadení, ako sú smartfóny a autá pripojené k sieti.

DATA FACTORY

DATA FACTORY

Toto riešenie zostavuje a organizuje dátové služby so škálovaním. Okrem toho vizualizuje dáta, sleduje stav dátového kanálu a automatizuje správu prostriedkov v cloude.

KATALÓG DÁT

KATALÓG DÁT

Zisťovanie zdrojov dát vám zaistí vyššiu hodnotu z vašich prostriedkov podnikových dát. Riešenie poskytuje celopodnikový katalóg metadát, ktorý zjednodušuje zisťovanie zdrojov dát. Umožňuje všetkým používateľom registrovať, zisťovať, chápať a používať zdroje dát.

POWER BI EMBEDDED

POWER BI EMBEDDED

Vstavia plnú interakciu a vizualizáciu dát do vašich aplikácií. Umožní vám vytvoriť vizuálne pôsobivé a interaktívne reporty bez písania akéhokoľvek kódu.

INTERNET OF THINGS (IoT)

SADA IoT

SADA IoT

Zachytenie a analýza neprebádaných dát s cieľom zlepšiť výsledky podniku. Predkonfigurované riešenia vám pomôžu rýchlo začať, prispôsobiť ho vašim potrebám, vylepšiť zabezpečenie IoT.

CENTRUM IoT AZURE

CENTRUM IoT AZURE

Pripojenie, sledovanie a riadenie miliónov prostriedkov IoT. Nadviazanie spoľahlivej obojsmernej komunikácie. Podpora širokého okruhu operačných systémov a protokolov.

CENTRÁ UDALOSTÍ

CENTRÁ UDALOSTÍ

Umožňuje spracovanie príjmu telemetrie z webu, aplikácií a zariadení so škálovaním rozsahu využívaných cloudových služieb.

STREAM ANALYTICS

STREAM ANALYTICS

Spracovanie dátových prúdov z miliónov zariadení IoT v reálnom čase. Umožňuje rýchly vývoj a nasadenie úsporných riešení pre získanie informácií v reálnom čase zo zariadení, senzorov, infraštruktúry a aplikácií.

MACHINE LEARNING

MACHINE LEARNING

Plne spravovaná cloudová služba strojového učenia, ktorá umožňuje jednoducho vytvoriť, nasadiť a zdieľať prediktívne analytické riešenia.

CENTRÁ OZNÁMENÍ

CENTRÁ OZNÁMENÍ

Ide o vysoko škálovateľný mobilný modul pre rýchle zasielanie miliónov ponúkaných notifikácií do zariadení iOS, Android, Windows alebo Kindle. Oznámenie na mieru vytvoríte len v pár riadkoch kódu. Centrum oznámení spolupracuje s akýmkoľvek back-endom.

SIETE

VIRTUÁLNA SIEŤ

VIRTUÁLNA SIEŤ

Vaša privátna sieť v cloude. Umožní vám vytvorenie hybridnej infraštruktúry, nad ktorou budete mať kontrolu. Získate izolované a zabezpečené prostredie pre vaše aplikácie.

EXPRESSROUTE

EXPRESSROUTE

Umožňuje vytvoriť privátne prepojenie medzi datacentrami Azure a infraštruktúrou vo vašich vlastných priestoroch alebo v okolitom prostredí. Spojenia ExpressRoute nevyužívajú verejný internet.

SPRÁVCA PREVÁDZKY

SPRÁVCA PREVÁDZKY

Flexibilne distribuuje prevádzku aplikácie, zrýchľuje odozvu aplikácií, zabezpečuje hladkú migráciu do cloudu a kombináciu miestnych a cloudových systémov, umožňuje A/B testovanie nových nasadení.

VYROVNÁVANIE ZAŤAŽENIA

NÁSTROJ NA VYROVNÁVANIE ZAŤAŽENIA

Zjednodušuje vyrovnávanie zaťaženia internetových a privátnych sietí, navyše zlepšuje spoľahlivosť aplikácií kontrolou ich stavu.

AZURE DNS

AZURE DNS

Hostovanie vašej DNS domény v Azure, ktoré vám zabezpečí špičkový výkon a dostupnosť. Podporuje všetky bežné typy záznamov DNS.

BRÁNA VPN

BRÁNA VPN

Brána VPN Azure pripojuje vaše miestne siete k Azure prostredníctvom siete Site-to-Site VPN, podobne ako keď vytvoríte a použijete pripojenie k vzdialenej pobočke.

APLIKAČNÁ BRÁNA

APLIKAČNÁ BRÁNA

Zabezpečuje služby smerovania na úrovni aplikácie a vyrovnávanie záťaže, ktoré vám umožní vytvoriť škálovateľný a vysoko dostupný webový front-end v Azure.

MÉDIA A CDN

MEDIÁLNE SLUŽBY

MEDIÁLNE SLUŽBY

Kódovanie, ukladanie a streamovanie videa a zvuku škálovateľným spôsobom. Súčasťou je Azure Media Player, čo je jeden prehrávač na všetko. Obsah budete môcť doručovať takmer do všetkých zariadení podľa vašich firemných potrieb.

CDN

CDN

Rýchla a moderná globálna sieť dátových centier pre doručovanie širokopásmového obsahu koncovým zákazníkom.

HYBRIDNÁ INTEGRÁCIA

SLUŽBY BIZTALK

SLUŽBY BIZTALK

Ľahká integrácia vášho podniku do cloudu. Tieto služby umožňujú okamžitú integráciu podnikových aplikácií SAP, Oracle EBS, SQL Server a PeopleSoft spustených miestne aj v cloude.

ZBERNICA

ZBERNICA

Ide o všeobecný cloudový systém posielania správ pre prepojenie takmer všetkého – aplikácií, služieb a zariadení – bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

ZÁLOHOVANIE

ZÁLOHOVANIE

Jednoduché a spoľahlivé zálohovanie serverov do cloudu. Ochráni vaše kritické aplikácie ako je SharePoint, Exchange a SQL. Chráni aj súbory a zložky, servery a klientov s Windows a virtuálne počítače IaaS (infraštruktúra ako služba).

SITE RECOVERY

SITE RECOVERY

Jednoduchá a automatizovaná ochrana a zotavenie po havárii v cloude. Vaše prostredie sa dá chrániť automatickou replikáciou virtuálnych počítačov na základe vami nastavených zásad.

SPRÁVA IDENTÍT A PRÍSTUPOV

AZURE ACTIVE DIRECTORY

AZURE ACTIVE DIRECTORY

Ide o komplexné riešenie pre správu identít a prístupu v cloude. Poskytuje robustnú sadu funkcií pre správu užívateľov a skupín. Pomáha zabezpečiť prístup k miestnym a cloudovým aplikáciám.

AZURE ACTIVE DIRECTORY B2C

AZURE ACTIVE DIRECTORY B2C

Buďte neustále v spojení so svojimi zákazníkmi prostredníctvom cloudovej služby identít, ktorá je v porovnaní s miestnymi systémami spoľahlivejšia a nákladovo efektívnejšia.

AZURE ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES

AZURE ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES

Táto služba vám umožňuje pripojiť virtuálne počítače Azure k doméne, bez toho aby ste museli nasadzovať radiče domény. Používatelia sa k virtuálnym počítačom prihlasujú prostredníctvom svojich firemných údajov Active Directory.

MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

MULTI-FACTOR AUTHENTICATION

Autentifikácia, ktorá vám pomáha chrániť prístup k dátam a aplikáciám a zároveň umožňuje jednoduché prihlasovanie. Silné overovanie pomocou telefonátov, textových správ alebo cez mobilnú aplikáciu.

VÝVOJÁRSKE SLUŽBY

VISUAL STUDIO TEAM SERVICES

VISUAL STUDIO TEAM SERVICES

Tímové služby určené na zdieľanie kódu, sledovanie práce a odosielanie softvéru – pre ľubovoľný jazyk, všetko v jednom balíčku. Je to dokonalý doplnok pre vaše integrované vývojové prostredie (IDE).

TESTOVACIE A VÝVOJOVÉ PROSTREDIE

TESTOVACIE A VÝVOJOVÉ PROSTREDIE AZURE

Služba DevTest Labs uľahčuje kontrolu nákladov. Môžete si nastaviť limity prostredí, napríklad počet virtuálnych počítačov na používateľa alebo počet virtuálnych počítačov na prostredia, a vytvoríte zásady ich automatického vypínania.

VISUAL STUDIO APPLICATION INSIGHTS

RIEŠENIE VISUAL STUDIO APPLICATION INSIGHTS

Rozpozná, zatriedi a diagnostikuje problémy vo vašich webových aplikáciách a službách.

HOCKEY APP

HOCKEY APP

Vývoj, distribúcia a beta testovanie mobilných aplikácií. V prípade zlyhania aplikácie vám HockeyApp poskytne podrobné informácie a hlásenia o tomto stave veľmi rýchlo. Umožní vám ľahšie porozumieť, čo sa v prípade zlyhania stalo, a určiť prioritu backlogu.

DEVELOPER TOOLS

DEVELOPER TOOLS

Nástroje umožňujúce ľahkú tvorbu, vyladenie, nasadenie, diagnostiku a správu multiplatformových, škálovateľných aplikácií a služieb.

SPRÁVA A ZABEZPEČENIE

PORTÁL MICROSOFT AZURE

PORTÁL MICROSOFT AZURE

Komplexné prostredie pre prácu odkiaľkoľvek. Sledujte a spravujte všetky svoje aplikácie, databázy, virtuálne počítače, úložiská a tímové projekty Visual Studia.

PLÁNOVAČ

PLÁNOVAČ

Umožňuje vám vytvárať v cloude úlohy, ktoré spoľahlivo vyvolávajú služby v systéme Azure aj mimo neho. Napríklad volenie koncových bodov HTTP/S alebo odosielanie správ do frontu úložiska Azure.

  • Azure plánovač
AUTOMATIZÁCIA

AUTOMATIZÁCIA

Automatizácia procesov, ktorá vám zjednoduší správu cloudu, ušetrí vám peniaze, zbaví vás opakujúcich sa úloh a zvýši spoľahlivosť a efektivitu.

ŠTATISTIKA PREVÁDZKY

ŠTATISTIKA PREVÁDZKY

Získajte podrobnejší prehľad o svojich informačných prostrediach. Ide o riešenie typu SaaS (softvér ako služba), ktoré je určené tímom zabezpečujúcim prevádzku IT.

TREZOR KĽÚČOV

TREZOR KĽÚČOV

Ochrana kryptografických kľúčov a ďalších tajných kľúčov používaných cloudovými aplikáciami a službami. Môžete šifrovať pomocou kľúčov uložených v moduloch hardvérového zabezpečenia. Trezor kľúčov je navrhnutý tak, aby Microsoft vaše kľúče nevidel a ani ich nemohol extrahovať.

CENTRUM ZABEZPEČENIA

CENTRUM ZABEZPEČENIA

Ochrana pred hrozbami, rozpoznanie hrozieb a reakcia na hrozby – zvýšená viditeľnosť a kontrola nad zabezpečením vašich prostriedkov v Azure.

Kontaktujte nás

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možností, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI ACADEMY

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Azure? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER