wbi microsoft dynamics 365 cloudove riesenie

MICROSOFT
DYNAMICS 365

Microsoft Dynamics 365 je moderné cloudové riešenie, ktoré efektívne a prakticky prepája všetky funkcionality komplexného informačného systému (ERP) so systémom pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Okrem toho perfektne spolupracuje s aplikáciami Office 365 (Excel, Skype, Outlook…) a obohacuje firmy o nástroje digitálnej inteligencie (Power BI, Azure Machine Learning a podobne). Microsoft Dynamics 365 je škálovateľné riešenie, čo znamená, že môžete začať využívať len niektoré jeho funkcie a postupne k nim pridávať ďalšie.

wbi microsoft dynamics 365 komplexne riesenie

KOMPLEXNE

Toto riešenie je schopné pokryť a zjednodušiť takmer všetky vnútrofiremné procesy.

wbi microsoft dynamics 365 flexibilne riesenie

FLEXIBILNE

Systém možno rozširovať podľa tempa vášho rastu. Platíte len za to, čo naozaj využívate.

wbi microsoft dynamics 365 v cloude

V CLOUDE

Dodá vám slobodu pohybu. Pracuje aj na tabletoch a smartfónoch.

wbi microsoft dynamics 365 prehladne riesenie

PREHĽADNE

Ľahko sa v ňom vyznáte vďaka známemu dizajnu softvérov od Microsoftu.

wbi microsoft dynamics 365 celosvetove

SVETOVO

Pracuje s takmer všetkými jazykmi a menami. Zjednocuje prehľady

wbi microsoft dynamics 365 kompatibilnost

JEDNODUCHO

Je kompatibilný nielen so softvérmi od Microsoftu (Office 365, SharePoint, NAV…), ale aj s riešeniami iných dodávateľov.

FUNKCIONALITY MICROSOFT DYNAMICS 365

PREDAJ

PREHĽADY
 • wbi microsoft dynamics 365 predaj prehlady

PREHĽADY

Vybavte svojich obchodníkov analýzami a automatizovaným vyhodnocovaním potenciálnych zákazníkov priamo v systéme Microsoft Dynamics 365. Pomôže im jednoduchšie a rýchlejšie sa rozhodovať, aký bude ich ďalší obchodný krok.

KOOPERÁCIE
 • wbi microsoft dynamics 365 predaj kooperacie

KOOPERÁCIA

Vytvárajte a upravujte obchodné dokumenty spolu so svojimi kolegami naraz v reálnom čase a priamo v systéme Dynamics 365 (vďaka integrácii Office). Rovnakým spôsobom môžete tvoriť a zdieľať napríklad aj zápisy z porád, obchodných stretnutí a podobne.

SPRÁVA ZÁKAZNÍKOV
 • wbi microsoft dynamics 365 predaj sprava zakaznikov

SPRÁVA ZÁKAZNÍKOV

Umožnite obchodníkom sústrediť sa na tie správne kontakty a na tých správnych potenciálnych zákazníkov. Dynamics 365 poskytuje nielen prehľad o aktuálnom štádiu obchodného procesu, ale ponúka aj prehľad historických aktivít a potrebné obchodné informácie, ovplyvňujúce úspešnosť predaja.

RAST VÝKONU
 • wbi microsoft dynamics 365 predaj rast vykonu

RAST VÝKONU

V systéme Microsoft Dynamics 365 dokážete veľmi jednoducho stanoviť a prehľadne sledovať ciele vašich obchodníkov a tímov. Máte k dispozícii automaticky generované grafy a tabuľky, koré vám pomôžu odhaliť rezervy a podporiť zdravé súťaženie.

ZÁKAZNÍCKÉ SLUŽBY

KOMUNIKÁCIA

KOMUNIKÁCIA

Spokojnosť vašich zákazníkov zvýšite, ak dáte svojim zamestnancom k dispozícii jednotnú platformu, ktorá im umožní komunikovať so zákazníkmi konzistentne prostredníctvom viacerých kanálov. Personalizované informovanie zákazníkov zvýši ich angažovanosť a zlepší ich vzťah k vašej spoločnosti.

 • wbi microsoft dynamics 365 zakaznicke sluzby komunikacia
PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

S Microsoft Dynamics 365 dokážete vytvoriť pre svojich zákazníkov samoobslužný portál spolu so súborom všetkých faktov, ktoré potrebujú. Umožníte tak svojim zákazníkom samostatne si vyhľadať odpovede na ich otázky. Môžete zriadiť aj diskusný portál, ktorý bude prepojený s vaším oddelením podpory zákazníkom.

 • wbi microsoft dynamics 365 zakaznicke sluzby pristup k informaciam
JEDNOTNÉ ROZHRANIE

JEDNOTNÉ ROZHRANIE

V Dynamics 365 spravujete všetky interakcie so zákazníkmi v jednotne vyzerajúcom prostredí – tak na počítačoch, ako aj na mobilných zriadeniach. Vaši zamestnanci si na prehľadné prostredie rýchlo zvyknú a zvýšia svoj výkon.

 • wbi microsoft dynamics 365 zakaznicke sluzby jednotne rozhranie
DIGITÁLNA INTELIGENCIA

DIGITÁLNA INTELIGENCIA

Vďaka analytickým nástrojom v Microsoft Dynamics 365 získate interaktívne prehľady a vizualizované dáta, ktoré vám pomôžu identifikovať aktuálne trendy a predvídať nové príležitosti.

 • wbi microsoft dynamics 365 zakaznicke sluzby digitalna inteligenica

PROCESY

VÝROBA
 • wbi microsoft dynamics 365 procesy vyroba

VÝROBA

Chcete zjednodušiť riadenie výroby, zrýchliť zavádzanie nových produktov a byť flexibilnejší pri dodávaní alternatívnych produktov? Pomôže vám riešenie Microsoft Dynamics 365, ktoré sprehľadní procesy prepájajúce distribúciu, služby zákazníkom, predaj a marketing.

E-COMMERCE
 • wbi microsoft dynamics 365 procesy e commerce

E-COMMERCE

Integrujte svoje obchodné aktivity na internete s možnosťami, ktoré poskytujú sociálne siete – rozbehnite efektívne marketingové aktivity a angažujte tak svojich zákazníkov ešte viac.

MALOOBCHOD
 • wbi microsoft dynamics 365 procesy maloobchod

MALOOBCHOD

Zvýšte spokojnosť zákazníkov, zjednodušte všetky procesy od nákupu po predaj a zefektívnite propagáciu tovaru s Dynamics 365. Vaši predajcovia a zákazníci získajú nástroje, vďaka ktorým dokážu okamite konať – na sociálnych sieťach, na webe, v predajniach a kdekoľvek, kde sa so zákazníkmi stretávate.

FINANCIE
 • wbi microsoft dynamics 365 procesy financie

FINANCIE

S Microsoft Dynamics 365 jednoduchšie získate potrebné finančné prehľady, dokážete rýchlejšie rásť a znižovať svoju zadĺženosť. Toto riešenie vám totiž poskytuje aktuálne finančné reporty a kritické informácie, ktoré potrebujete pri rozhodovaní sa o ďalších strategických krokoch pri vašom podnikaní.

PROJEKTY
 • wbi microsoft dynamics 365 procesy projekty

PROJEKTY

Riešenie Microsoft Dynamics 365 pracuje v cloude, čo uľahčuje digitálnu transformáciu vášho biznisu, zníži náklady na správu IT a zároveň vám umožní rozširovať IT infraštruktúru vaším vlastným tempom.

SKLADOVANIE
 • wbi microsoft dynamics 365 procesy skladovanie

SKLADOVANIE

Automatizovaním procesov skladovania si znížite náklady, zlepšíte si prehľad o prijímaní a vydávaní tovaru, ako aj o kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole. Vďaka flexibilite, ktorú vám Microsoft Dynamics 365 prináša, môžete rýchlo meniť skladovacie procesy a prizpôsobovať sa novým potrebám.

PREPRAVA
 • wbi microsoft dynamics 365 procesy preprava

PREPRAVA

Výrobné, distribučné a obchodné spoločnosti dokážu s Dynamics 365 zladiť globálne plánovanie prepravy svojich výrobkov a zároveň o tom získať perfektný prehľad.

POS SYSTÉM
 • wbi microsoft dynamics 365 procesy pos system

POS SYSTÉM

S Dynamics 365 získate komplexný systém pre správu vašej prevádzky, s ktorým dokážu vaši zamestnanci okamžite overiť dostupnosť tovaru a potrebných kapacít pre realizáciu obchodu.

FINANCIE

CENY, FAKTÚRY, PLATBY

CENY, FAKTÚRY, PLATBY

Nastavte svoje predajné parametre, vytvárajte a upravujte profesionálne faktúry priamo v Outlooku. Automatizujte platobné procesy, ľahko identifikujte doklady po dobe splatnosti a podobne.

 • wbi microsoft dynamics 365 financie ceny faktury platby
ZÁSOBOVANIE

ZÁSOBOVANIE

Upravujte výšku svojich zásob dynamicky podľa potrieb. Automatizujte proces objednávania. Pripravte sa na budúcnosť vďaka funkciám, ktoré predpovedajú budúci vývoj, a tým zdokonaľte riadenie svojho zásobovania.

 • wbi microsoft dynamics 365 financie zasobovanie
REPORTY

REPORTY

Umožnite svojim manažérom nahliadnuť do analýz, ktoré ponúkajú prehľad o aktuálnom a budúcom stave procesov. Inteligentné a prehľadné reporty vám pomôžu získať komplexný obraz o finančnom riadení.

 • wbi microsoft dynamics 365 financie reporty

PROJEKTY

PREDAJ RIEŠENIA
 • wbi microsoft dynamics 365 projekty predaj riesenia

PREDAJ RIEŠENIA

Prepojte vašich projektantov s obchodníkmi a umožnite im praktickejšiu a pohodlnejšiu spoluprácu pri vytváraní návrhov. Dajte svojim projektantom do rúk aplikácie, vďaka ktorým budú mať prístup k automatizovaným obchodným službám a sociálnym informáciám.

PLÁNOVÁNIE
 • wbi microsoft dynamics 365 projekty planovanie

PLÁNOVANIE

Plánujte pohodlne a rýchlo vďaka prendastaveným šablónam, ktoré vám pomôžu pri odhadovaní zdrojov a kapacít.

ZDROJE
 • wbi microsoft dynamics 365 projekty zdroje

ZDROJE

Microsoft Dynamics 365 vám pomôže priradiť k projektom konzultantov podľa ich dostupnosti, schopností a záujmov. Optimalizujte tak využívanie svojich zdrojov pri projektových, zákazníckych i servisných službách.

MOBILITA
 • wbi microsoft dynamics 365 projekty mobilita

MOBILITA

Využívajte jednoduché mobilné aplikáie pre iOS, Andrioid a Windows. Vaši pracovníci si cez aplikácie vedia vybrať projekt, aktualizovať svoje zručnosti, riadiť rozvrhy, čas a výdavky.

FAKTURÁCIA
 • wbi microsoft dynamics 365 projekty fakturacia

FAKTURÁCIA

Projektoví manažéri nájdu všetky náklady na jednom mieste, kde ich môžu skontrolovať, upraviť a potvrdiť. Dokážu generovať, schvaľovať a odosielať faktúry v emaile a na webe. Táto aplikácia v Dynamics 365 zabezpečuje zároveň súlad s vaším finančným systémom.

MARKETING

ZÁKAZNÍCKY PROFIL

ZÁKAZNÍCKY PROFIL

Spravujte unifikovaný zákaznícky profil, ktorý poslúži všetkým marketingovým aktivitám realizovaným cez rôzne komunikačné kanály.

 • wbi microsoft dynamics 365 marketing personalizacia
 • wbi microsoft dynamics 365 marketing zakaznicky profil
PERSONALIZÁCIA

PERSONALIZÁCIA

Vytvárajte a odosielajte personalizované a kontextuálne marktingové informácie vďaka spolupráci Microsoft Dynamics 365 s Adobe Marketing Cloud.

 • wbi microsoft dynamics 365 marketing personalizacia 1
NÁVRATNOST

NÁVRATNOSŤ

Dynamics 365 zjednodušuje koordináciu marketingových kampaní a umožňuje vám sledovať návratnosť investícií do marketingu.

 • wbi microsoft dynamics 365 marketing navratnost
KAMPANE

KAMPANE

Rýchle a jednoduché vytváranie kampaní vďaka novým nástrojom, ktoré vás prevedú celým realizačným procesom a odporučia vám ďalší postup pre efektívne oslovenie potenciálnych zákazníkov.

 • wbi microsoft dynamics 365 marketing kampane
OBCHOD

OBCHOD

Prepojenie marketingu a obchodu nikdy nebolo jednoduchšie. Obchodník na jednom mieste vidí všetky informácie, ktoré sa týkajú potenciálneho zákazníka, a systém ho sprevádza celým procesom od oslovenia zákazníka až po predaj produktu alebo služby.

 • wbi microsoft dynamics 365 marketing obchod

TALENT

HĽADANIE ZAMESTNANCOV
 • wbi microsoft dynamics 365 talent hladanie zamestnancov

HĽADANIE ZAMESTNANCOV

Zjednodušenie procesu hľadania zamestnancov vďaka prepojeniu so sociálnou sieťou LinkedIn. Údaje o uchádzačoch môžete zdieľať s celým HR oddelením.

SLEDOVANIE RASTU
 • wbi microsoft dynamics 365 talent sledovanie rastu

SLEDOVANIE RASTU

Sledovanie úspechov zamestnancov, vytváranie zoznamu odporúčaných kurzov a iných vzdelávacích aktivít. Motivácia zamestnancov k lepším výkonom a kariérnemu rastu.

BEZPEČNOSŤ
 • wbi microsoft dynamics 365 talent bezpecnost

BEZPEČNOSŤ

Všetky osobné dáta zamestnancov a uchádzačov o pracovné miesta sú zabezpečené najvyššou možnou ochranou od Microsoftu.

BUSINESS CENTRAL

FINANCIE

FINANCIE

Prepojenie dát od účtovníctva cez obchod, nákup až po sklad vďaka prehľadným grafom a reportom.

 • wbi microsoft dynamics 365 business central financie
DODÁVATELIA

DODÁVATELIA

Automatizácia dodávok vďaka dynamicky aktualizovaným úrovniam zásob.

 • wbi microsoft dynamics 365 business central dodavatelia
ZÁKAZNÍCI

ZÁKAZNÍCI

Sledovanie vzťahov so zákazníkmi a získavanie informácií o príležitostiach na podporu predaja, cross-selling a iné možnosti zvýšenia predaja počas celého predajného cyklu.

 • wbi microsoft dynamics 365 business central zakaznici
NAV V CLOUDE

NAV V CLOUDE

Riešenie Business Central posunulo všetky funkcionality systému „Navision“ (Microsoft Dynamics NAV) do cloudu. To prispelo k maximálnej mobilite, škálovateľnosti a bezpečnosti tohto obľúbeného a globálne rozšíreného ERP riešenia.

 • wbi microsoft dynamics 365 business central nav v cloude

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk alebo vyplnením nasledovného formulára.

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

Ďalšie informácie

wbi podnikovy informacny system erp pre male aj velke firmy
projekty vyroba biznis ranajky
wbi microsoft dynamics 365 for talent moderne hr
wbi microsoft dynamics 365 for finance and operations
ax helpdesk
zmiešaná realita
wbi microsoft office 365 novinky talent marketing spolupraca
Dynamics 365
wbi microsoft dynamics 365 zaznam z webinara
business central
dynamics 365 webinar
Dynamics 365
warehouse
Threat Intelligence
task guide
dynamics 365
dynamics 365
digitálna transformácia
seminár

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER