Čo prinesie aktualizácia Dynamics 365

 v Angličtina, Blog, Slovenčina, Video

Pripravte sa na aktualizáciu riešenia Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, ktorá bude všeobecne dostupná od 1. októbra 2019.

 

Najvýznamnejšie novinky:

1. Riadenie výnosov

  • Používatelia budú môcť v systéme zadať iné ceny, než sú tie, ktoré sú bežne účtované ich zákazníkom.
  • Plánovanie príjmov umožní zadanie počtu mesiacov, po ktorých dôjde k finančnému plneniu. Plány presne rozoznávajú dni v mesiaci, umožňujú rozdeliť príjmy rovnomerne medzi mesiace.
  • Nový pracovný priestor umožní vidieť stav záznamov v pláne výnosov.

2. Riadenie dokumentov

  • Používatelia budú mať vďaka šablónam možnosť prispôsobiť si tlačené dokumenty svojim potrebám.

3. Riadenie majetku

  • Zákazníci budú môcť optimalizovať procesy údržby a systém im pomôže lepšie tieto procesy plánovať, realizovať a analyzovať.

4. Analytické pracovné priestory

  • Silný používatelia (Power Users) majú možnosť vložiť Power BI reporty priamo do svojich pracovných priestorov v Dynamics 365. Tieto vizuálne bohaté prehľady môžu ďalej zdieľať s členmi svojej organizácie. Najnovšie vylepšenie umožní zákazníkom integrovať existujúce Power BI riešenia, ktoré môžu zahŕňať aj prehľady pochádzajúce zo zdrojov externých dátových systémov.

5. Riadenie funkcionalít

  • Nové funkcionality pridané a aktualizované novými vydaniami budú môcť zákazníci riadiť v pracovnom priestore so zoznamom všetkých prijatých funkcionalít. Štandardne sú nové funkcionality vypnuté, zákazník však má možnosť v pracovnom priestore funkcionality zapínať a zároveň má prístup k dokumentácii spojenej s novými funkcionalitami.

 

Lepšiu predstavu o prínose pripravovanej aktualizácie si viete utvoriť aj vďaka tomuto videu:

 

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

3 potesenia sharepointrunning