Dynamics 365 Talent sa mení na Human Resources

 v Blog, Slovenčina

Profesionáli z oblasti riadenia ľudských zdrojov by určite nemali prehliadnuť fakt, že s platnosťou od 1. februára 2020 sa softvérové riešenie Microsoft Dynamics 365 Talent premenuje na Microsoft Dynamics 365 Human Resources. Táto zmena má odzrkadliť skutočnosť, že v centre pozornosti systému už nestojí len snaha o čo najefektívnejšie zatraktívňovanie pracovných miest, získavanie a prijímanie nových zamestnancov. Do rúk personalistov, ale aj samotných zamestnancov, sa majú dostať bohatšie nástroje. Aké sú ich prínosy?

Hlavné prínosy

Spokojnejší zamestnanci

Riešenie má vyzbrojiť zamestnancov novými možnosťami a nástrojmi, vďaka ktorým budú mať poruke všetky potrebné informácie z oblasti HR bez toho, aby museli kontaktovať oddelenie HR a čakať na jeho reakciu alebo odpoveď. Základom je bohatý zamestnanecký profil, ktorý si pracovníci môžu sami upravovať – do určitej miery, samozrejme. Sami tak budú môcť dopĺňať pracovné skúsenosti, úspechy, nové zručnosti, certifikáty, záujmy. Zároveň si budú môcť sledovať svoj pracovný výkon a zadávať svoje požiadavky elektronicky. Úspešné zvládnutie pracovných školení ako aj ďalšie parametre môžu byť zadávané len pracovníkmi HR alebo prichádzajú do profilu automatizovanými procesmi. Manažéri pracovných skupín majú v systéme aj profil svojho tímu.

Optimalizované HR programy

Mzdové programy, kompenzačné programy i systémy odmeňovania a benefitov sa ľahšie riadia, ak majú vaši odborníci na HR prehľadné porovnania, bezproblémovo dokážu reportovať dovolenky a absencie zamestnancov a pri tom všetkom majú istotu, že spĺňajú regulačné pravidlá. Administrácia benefitov pracuje aj s flexibilne konfigurovateľnými nástrojmi, ktoré rešpektujú firemnú hierarchiu, ako aj vami špecifikované pravidlá.

Vyššia agilita firmy

Automatizované procesy zrýchlia a zefektívnia administratívu a výkon HR. Či už ide o schvaľovacie procesy, pripomienky, informovanie kolegov alebo napríklad o uvítacie e-maily pre nových zamestnancov, to všetko môže byť riadené v súlade s vašou hierarchiou alebo internými pravidlami. Vysoká miera prispôsobiteľnosti zabezpečuje, že systém nielen funguje ale aj vyzerá tak, ako potrebujete. Systém môžete prepojiť alebo rozšíriť o iné HR softvérové nástroje.

Lepší prehľad

Centralizované dáta vám umožnia precíznu analytiku, reportovanie a vyhodnocovanie. Vďaka vizualizačným nástrojom Power BI a technológii umelej inteligencie sa budete vo svojich dátach vyznať. Tak personalisti, ako aj manažéri vyšších aj nižších úrovní sa so správnymi informáciami dokážu správnejšie rozhodovať.

 

 

Microsoft v októbri 2019 prezradil, že investoval do práv na riešenia FourVision a Elevate HR. Nové funkcionality, ktoré z tejto investície vzídu, sa budú postupne objavovať v riešení Dynamics 365 Human Resources už začiatkom roka 2020.

Služby Attract a Onboard, ktoré boli súčasťou pôvodného riešenia Microsoft Dynamics 365 Talent, budú dostupné do 1.2.2022.

 

Ak máte záujem o viac informácií o softvéroch a nástrojoch, ktoré uľahčujú život pracovníkom HR, neváhajte nás kontaktovať. Či už ide o komplexné riešenia alebo samostatné nástroje napríklad na riadenie dovoleniek, pracovných ciest, žiadaniek a podobne, radi vám pomôžeme.

 

 

Viac podobných článkov

 

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

teams new ilust1000 1mbusiness365 870