Financie v Dynamics 365 Business Central

 v Angličtina, Blog, Slovenčina, Video

Riešenie Microsoft Dynamics 365 Business Central v sebe skrýva bohaté funkcionality na komplexné riadenie financií vo vašej spoločnosti. Pozrite sa s nami, ako v praxi vyzerá Business Central z pohľadu účtovníka. V nasledujúcom videu uvidíte, ako vyzerá účtovníkovo pracovné prostredie, aké informácie získa na prvý pohľad a k akým funkcionalitám sa dostane vďaka jednému kliknutiu.

Pracovný priestor

Centrum rolí pre účtovníkov (Accountant Role Center) vám poskytuje kompletný prehľad o aktivitách a záležitostiach, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Sekcia Aktivity obsahuje dlaždice nazvané Cues, vďaka ktorým okamžite vidíte napríklad omeškané nákupné dokumenty, stav vašich účtov v hotovosti, čakajúce povolenia a podobne. Kliknutím si viete zobraziť bližšie podrobnosti.

Sekcia Insights obsahuje zoznam vašich účtov. Jediným kliknutím dokážete vykonať nový záznam bez potreby otvárať zoznamy účtov.

V časti Business Assistance môžete mať vytiahnuté grafy vašich kľúčových indikátorov ako cash flow, príjmy a výdavky a podobne. Riešenie Business Central vám zobrazuje aj predikciu cash flow vašej firmy a schránku naplánovaných reportov.

Zvolené nástenky a prehľady, ktoré ste si vytvorili v Power BI, môžete tiež vidieť hneď v časti Power BI reporty.

Navigačný panel

Navigačný panel v hornej časti obrazovky vám dáva prístup aj k všetkým funkcionalitám, ktoré potrebujete na vykonanie rutinných účtovných úloh. Poskytuje vám prístup k financiám, denníkom, riadeniu hotovosti, účtovaniu nákladov, dokumentom a podobne.

Finančné menu obsahuje odkazy na zoznamy účtov, vďaka ktorým si rýchlo pozriete a jednoducho evidujete účty hlavnej knihy. Rýchly prístup máte aj k daňovým výkazom, stránke s peňažnými menami a plánmi účtovania.

Transakcie spojené s predajom a nákupom môžete zadať priamo z denníkového menu. Takisto tu môžete nastaviť opakujúce sa denníky.

Cash Management obsahuje odkazy, ktoré sa týkajú hotovostných a bankových transakcií. Ide napríklad o denníky platieb dodávateľov a odberateľov. Odkaz Suggest Vendor Payments vykoná hromadnú úlohu, vďaka ktorej vám riešenie Business Central pomôže identifikovať, ktorým dodávateľom treba v danom časove zaplatiť.

Videoukážka

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o systéme Microsoft Dynamics 365 Business Central nás neváhajte kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

transformation d365frip office 2010