Moderné HR s Microsoft Dynamics 365 for Talent

 v Angličtina, Video

Microsoft Dynamics 365 for Talent,  je len jednou z modulových noviniek, ktoré Microsoft na trh priniesol na jar roku 2018. Ďalším modulom je Marketing a Spolupráca. Všetky tieto novinky, ktoré vo svojej jarnej prezentácii predstavil, sú súčasťou Microsoft Dynamics 365.

Microsoft Dynamics 365 for Talent

Získajte rýchly prehľad o praktických funkcionalitách riešenia Microsoft Dynamics 365 for Talent, ktoré vás prevedú procesom hľadania, prijímania a riadenia nových pracovníkov.

 

Attract

Funkcionalita Attract v sebe skrýva obrovskú silu profesijnej sociálnej siete LinkedIn. Všetky kroky prijímacieho procesu si môžete upraviť podľa vlastných potrieb. K dispozícii máte nástroje pre zdieľanie dokumentov, plánovanie pracovných pohovorov, zapojenie relevantných kolegov, zasielanie e-mailov s automaticky dopĺňanými šablónami a podobne.

Onboard

V časti Onboard môžete začať začleňovať nového zamestnanca do svojho tímu ešte skôr, než k vám reálne nastúpi. Môžete ho oboznámiť s jeho novými kolegami a ich kontaktmi, navigovať ho, kam má v prvý pracovný deň prísť, čo si nemá zabudnúť, ukázať mu organizačnú štruktúru, do ktorej zapadá, poslať mu odkazy na vstupné školenia a podobne.

Learning

Riadenie školení a kurzov vám dáva k dispozícii nástroje, prostredníctvom ktorých dokážete odkazovať zamestnancov na relevantné zdroje. Okrem toho vám umožňuje sledovať, analyzovať a vizualizovať profesijný rozvoj zamestnancov pri absolvovaní rôznych školení, certifikácií a nových kvalifikácií.

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

E book Microsoft Azure Artifical Intelligence in Retail WBIDynamics 365 Business Central functions