NAV je už Business Central – licencovanie a ďalšie zmeny

 v Blog, Slovenčina

Presne pred rokom predstavil Microsoft nový podnikový informačný systém (ERP) Microsoft Dynamics 365 Business Central založený na známom systéme Microsoft Dynamics NAV (ešte stále označovanom ako Navision). Išlo o prvé skutočne cloudové ERP riešenie. V októbri 2018 uzrelo svetlo sveta aj on-premisové riešenie príznačne nazvané Microsoft Dynamics 365 Business Central On-Premise.

Dynamics 365 Business Central nahrádza NAV

Dynamics 365 Business Central je plnohodnotným a moderným nástupcom riešenia Dynamics NAV. Logikou doterajšieho označovania by sme ho mohli nazvať aj NAV 2019, ale Microsoft má viacero dôvodov, prečo sa rozhodol celý produkt premenovať. Dôležité je si uvedomiť, že od apríla 2019 nebude možné zaobstarať si riešenie Dynamics NAV, v hre je totiž jeho nástupca Business Central. Samozrejme, tak Microsoft, ako aj WBI ďalej podporujú staršie verzie NAV u súčasných zákazníkov. V prípade akýchkoľvek otázok o prechode na Business Central sa na nás neváhajte obrátiť.

microsoft appsource ulozisko aplikacii dynamcs 365

Aplikačná logika

Presun výpočtovej techniky a dát do cloudu je celosvetovým trendom, pretože umožňuje dynamické prispôsobovanie sa potrebám rýchlo sa meniaceho trhu, takmer okamžitú implementáciu nových nástrojov v podobe aplikácií, odbremeňuje firmy od náročného dimenzovania hardvérových kapacít, ako aj od mnohých bezpečnostných rizík. Prispôsobenie sa tomuto trendu si vyžaduje istú zmenu myslenia tak na strane zákazníkov, ako aj vývojárov a dodávateľov softvérových riešení.

Kam sa to všetko uberá, môžeme vidieť na riešení Microsoft Office 365, ktoré sa obstaráva formou predplatného na škálovateľný počet používateľov. Používatelia majú k dispozícii celý balík vzájomne spolupracujúcich aplikácií, ktoré možno prispôsobovať a upravovať bez nutnosti náročných implementácií alebo vážnych zásahov do kódu. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri riešení Microsoft 365 a plnou parou k nemu kráča celá rodina podnikových riešení Dynamics 365, ktorej je Business Central súčasťou.

Rozšírenia namiesto modifikácií

Microsoft vytvoril online úložisko aplikácií nazvané AppSource. Na tomto mieste sa sústreďujú aplikácie, ktoré rozširujú funkcionality riešení z rodiny Dynamics 365. Firmy si ich môžu stiahnuť, testovať alebo rovno objednať. Pri náročnejších rozšíreniach, ktoré presahujú kvalifikačný rámec vášho IT oddelenia alebo ktoré sa dotýkajú zložitých procesov a citlivých dát, môžete osloviť priamo niektorého z partnerov Microsoftu. Jedným z nich je aj WBI, ktoré má dlhodobé skúsenosti a kompetencie zlatého partnera Microsoftu. Odborníci z WBI s vami prekonzultujú všetky požiadavky a riziká, naplánujú a zrealizujú projekt implementácie.

WBI aktuálne pripravuje slovenské a české lokalizačné aplikácie pre riešenia Dynamics 365 Finance and Operations (Dynamics AX) a Dynamics 365 Business Central. Čoskoro ich nájdete na úložisku AppSource.

 

microsoft dynamics 365 business central licencie

Licencovanie

Systém licencovania Dynamics 365 Business Central (aj On-Premise) je nastavený tak, aby nekolidoval s princípmi predplácania cloudových služieb. Tieto princípy spočívajú v tom, že jeden používateľ si predpláca službu (možnosť používať aplikácie a systémy, využívať dátové úložiská, databázy…), ktorú možno využívať prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia (mobil, tablet, notebook, pc, mac), na určité časové obdobie.

Najväčšou zmenou oproti NAV je tak koniec tzv. konkurenčného resp. súbežného licenčného modelu. Licencie sa kupujú alebo prenajímajú na „pomenovaných používateľov“, t. j. každý používateľ systému Business Central potrebuje vlastnú licenciu. Pri cloudovej verzii sa vie následne do aplikácií dostať prostredníctvom viacerých zariadení. Pri licencovaní formou predplatného zákazníci neplatia ročný poplatok za Enhancement Plan.

Aktuálne existujú tri úrovne licencovania:

  • Dynamics 365 Business Central Essentials (plnohodnotní používatelia – full users)
    • Obsahuje funkcionality finančného riadenia, CRM, riadenia dodávateľských reťazcov, riadenia ľudských zdrojov, projektového riadenia a ďalšie.
  • Dynamics 365 Business Central Premium (plnohodnotní používatelia – full users)
    • Rozširuje funkcionality o riadenie servisných požiadaviek a výroby.
  • Dynamics 365 Business Central Team Members (limitovaní používatelia – additional users)
    • Umožňuje používateľom prezeranie tabuliek naprieč aplikáciami, schvaľovanie procesných prípadov, editovať objednávky a predajné ponuky, editovať pracovné výkazy a osobné informácie, aktualizovať existujúce finančné záznamy.

 

PÁČIL SA VÁM PRÍSPEVOK? CHCETE BYŤ O PODOBNÝCH BLOGOCH A MATERIÁLOCH PRAVIDELNE INFORMOVANÍ? REGISTRUJTE SA DO NAŠEJ WBI ACADEMY

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

microsoft 365 ilustrwbi podnikovy informacny system erp pre male aj velke firmy