wbi

Ing. Marian Pikna

Chief Executive Officer

Marian Pikna je zakladajúcim spolumajiteľom WBI a od roku 1998 stojí v jeho čele. Vyštudoval Strojársku fakultu STU. Po skončení školy pracoval dlhšiu dobu vo výskume vo VÚZ. V roku 1992 pracoval v poradenskej a inžinierskej spoločnosti vo Švajčiarsku. Od 1993 do 1995 bol riaditeľom leasingovej spoločnosti. Na CUB si doplnil vzdelanie v oblasti finančného rozhodovania, účtovníctva a podnikového managementu. V období 1996 – 1998 pôsobil vo vedení softvérových a výrobných spoločností. Je ženatý a má dve deti. Máriu a Michala.

Ing. Dita Sirotová

Sales Director

Vyštudovala Strojársko-technologickú fakultu STU, následne po absolvovaní internej ašpirantúry na tejto fakulte obhájila kandidatúru v oblasti metalografie a zvariteľnosti ocelí laserovým lúčom vykonávanú na pracovisku Výskumného ústavu zváračského, kde pokračovala vo výskumnej práci. Dva roky pôsobila v leasingovej spoločnosti a od roku 1996 podnikala v oblasti manažmentu výrobných spoločností. Na CUB získala certifikát v oblasti marketingu. V IT odvetví pôsobí od roku 1998 ako spolumajiteľka spoločnosti WBI v pozícii obchodnej riaditeľky.

wbi
wbi

Ing. Zuzana Zajičková

Business Solutions Director

Po ukončení Ekonomickej univerzity v Bratislave začala svoje profesionálne skúsenosti zbierať ako finančný konzultant a vedúci projektov v softwarovej spoločnosti Scala. V ďalšej spoločnosti kde pôsobila ako certifikovaný finančný konzultant IS Baan sa prepracovala do funkcie jedného z výkonných riaditeľov. Od roku 1999 ako spolumajiteľka firmy WBI patrila k jednému zo zakladajúcich členov tímu rozbiehajúceho implementáciu informačného systému Navision. Bola zodpovedná za vybudovanie produktového oddelenia, neskôr samostatného supportového oddelenia. Počas svojej dlhej profesijnej praxe viedla desiatky implementácií či už v komerčnej alebo nekomerčnej sfére. Snaží sa viesť tím ľudí tak, aby každý pracovník mal možnosť stať sa špičkovým odborníkom, bol motivovaný a spokojný so svojou prácou. Aktívne pôsobí v úlohe hlavného kontrolóra v samospráve obce kde žije.

Ing. Peter Gajdošech

Business Productivity Lead

Peter Gajdošech je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po ukončení štúdia od roku 1998 postupne prešiel technickými a obchodnými pozíciami v spoločnosti exe. V tejto spoločnosti založil oddelenie vývoja softvéru, ktoré neskôr transformoval na divíziu. Od roku 2007 bol ako riaditeľ divízie vývoja softvéru zodpovedný za 20 členný tím, súčasne bol členom manažmentu spoločnosti exe. Od roku 2012 pracuje v spoločnosti WBI a má na starosti divíziu Business Productivity. Jeho úlohou je viesť tím konzultantov, programátorov a projektových manažérov pri implementácii riešení Microsoft SharePoint a Microsoft Dynamics CRM. Zároveň je zodpovedný za predajné aktivity v oblasti softvérových riešení. Je ženatý a má dve deti. Matúška a Paulínku.

WBI

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER