• profil il

PROFIL

Solitea WBI, s.r.o., sa už od svojho vzniku v roku 1996 strategicky zameriava výhradne na poskytovanie riešení a služieb s využitím Microsoft technológií, ktoré ďalej inovuje a dotvára podľa potrieb zákazníkov. Solitea WBI disponuje širokou škálou kompetencií a je držiteľom najvyššej úrovne partnerstva Microsoft Gold Certified Partner. V Solitea WBI pôsobí cez 40 odborníkov na Microsoft produkty. Naše riešenia boli úspešne nasadené vo viac ako stovke domácich aj medzinárodných spoločností. Naším zákazníkom prinášame konkurenčné výhody, ktoré pomáhajú znížiť náklady, zvýšiť efektivitu a pružne reagovať na meniace sa podmienky trhu.

Sme strategickým partnerom spoločnosti Microsoft. Vývojári Microsoftu pracujú denne na inovatívnych IT riešeniach, ktoré Soitea WBI sprostredkováva zákazníkom a umožňuje im tak využívať ich plný potenciál. Certifikovaní špecialisti WBI majú rozsiahle skúsenosti s celým portfóliom riešení Microsoftu, ktoré komplexne pokrýva potreby našich klientov.

Profil
Profil

Do nášho tímu patria konzultanti s preukázateľnými podnikateľskými a manažérskymi schopnosťami. Dokážu porozumieť strategickým cieľom klientov a dobre poznajú business modely vo vybraných segmentoch. Vedia odhaliť a pomenovať silné a slabé stránky možných riešení a tie previesť do tvaru konkrétnych projektov a pri realizácii zabezpečiť dosiahnutie cieľov v stanových termínoch.

Moderná a mierne neformálna firemná kultúra nám umožňuje prirodzenú spoluprácu nielen vo vnútri našej spoločnosti, ale predovšetkým v projektových tímoch, vytváraných spoločne s našimi klientmi. Komunikujeme vždy na rovinu a perfektný výsledok je pre nás dôležitejší, než pevná pracovná doba.

Profil
Profil

Našim klientom hovoríme celú pravdu a nesnažíme sa odsúvať nič „na potom“. Pro-aktívnym prístupom sa snažíme identifikovať možné problémy či dodatočné náklady tak, aby naša ponuka bola vždy záväzným dokumentom. Našimi klientmi sú práve tí, ktorí podobný prístup ocenia a s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty. Naša práca u zákazníka nekončí dňom odovzdania, ale aktívne monitorujeme zákaznícke systémy a odporúčame možné zlepšenia systémov počas ich prevádzky. Vzájomná dôvera vedie k synergii rastu nás i našich klientov.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER