Pracovné cesty – aplikácia v SharePointe

 v Prípadová štúdia, Slovenčina

Využite samoobslužnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej zamestnanci vytvárajú žiadosti o novú pracovnú cestu a následne ju vyúčtovávajú. V Solitea WBI sme aplikáciu Pracovné cesty vytvorili na báze riešenia SharePoint, aby sme pomohli našim zákazníkom automatizovať nielen procesy schvaľovania a zaúčtovania, ale aj výpočty súvisiacich nákladov.

Úlohou zamestnanca je vyplniť v elektronickom cestovom príkaze predpokladanú trasu. Systém automaticky identifikuje zadávateľa, schvaľovateľa, nákladové stredisko a podobne. Zadaním žiadosti o pracovnú cestu sa spúšťa automatický proces schvaľovania, ktorý môže byť viacúrovňový a môže sa dynamicky meniť. Notifikačné správy informujú relevantných zamestnancov o stave schválenia pracovnej cesty a ich úlohách v tomto procese.

Pri vyúčtovaní vypĺňa zamestnanec itinerár svojej pracovnej cesty po riadkoch v predvyplnenom formulári, ktorý zjednodušuje editáciu vďaka zaškrtávacím a výberovým poliam. Aplikácia automaticky prerátava výšku diét, pracuje s rôznymi menami, pričom vychádza z platnej legislatívy a aktuálneho kurzového lístka ECB. Cestovné lístky, pokladničné bloky, doklady o ubytovaní, parkovaní a podobne môže zamestnanec priložiť k vyúčtovaniu ako sken alebo fotografiu.

Aplikácia Pracovné cesty výrazne znižuje riziko manuálnych chýb pri výpočtoch nákladov. Všetky súvisiace doklady a informácie ukladá aplikácia do bezpečného úložiska v prostredí SharePoint a zamestnanec nestráca prehľad o svojich plánovaných ani uskutočnených pracovných cestách a súvisiacich finančných náhradách.

Na schválenie vyúčtovania pracovnej cesty môžu nadväzovať automatizované procesy účtovania podľa konkrétnych potrieb zákazníka.

Pre viac informácií si stiahnite priloženú prípadovú štúdiu, ktorú sme vytvorili v spolupráci s našim spokojným zákazníkom Allplan Slovensko s. r. o.

Radi vám pomôžeme zjednodušiť a automatizovať procesy schvaľovania, vyúčtovania i zaúčtovania pracovných ciest. Stačí, ak sa na nás obrátite prostredníctvom wbi-info@solitea.sk.

 

Prípadová štúdia – Pracovné cesty – Allplan Slovensko s. r. o.

allplan pracovne cesty obrazok 350

 

Odporúčané články

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER

three baloonsbc