Prípadová štúdia – Upgrade na MS Dynamics NAV2009 a MS SharePoint 2010 – Nemocnica Poprad

 v Prípadová štúdia, Slovenčina

Nahradenie súčasného informačného systému MS Dynamics Navision 4.0 najnovšou verziou NAV2009 s prepojením na MS SharePoint 2010 pomohlo pri raste a zvyšovaní efektivity v Nemocnici Poprad. Integrácia elektronických žiadaniek pomohla znížiť chybovosť a zrýchlila čas potrebný na vyriešenie týchto požiadaviek.

 

Prípadová-štúdia-NAV-SHP-Nemocnica-PP

Odporúčané články

Leave a Comment

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER