Analýzy, reporty, výkazy

Analýzy, reporty, výkazy

Vždy aktuálne, presné a prehľadné reporty môžete vytvárať a zdieľať jednoducho, rýcho a aj bez programátorských zručností. Stačí mať dobré riešenie Business Intelligence, vďaka ktorému sa dokážete dynamicky rozhodovať na základe jednoznačných faktov. Odborníci WBI vám radi poradia pri výbere toho správneho riešenia, máme pre vás pripravených hneď niekoľko scenárov, ktoré sú postavené len na globálne overených a široko kompatibilných technológiách.

KOMPLEXNE

Vyťažte informácie z rôznych zdrojov – MS Dynamics, Oracle, MySQL, Excel…

BEZCHYBNE

Automatizujte reportovacie procesy a vyhnite sa manuálnym chybám

V CLOUDE

Majte svoje reporty dostupné cez web a mobilné aplikácie

JEDNOZNAČNE

Zabezpečte súlad dát medzi jednotlivými oddeleniami a tímami.

SVETOVO

Pracuje s globálne overenými riešeniami Business Intelligence

JEDNODUCHO

Tvorte, upravujte a distribuujte reporty sami aj bez programovania

Reportovanie

  • Analýzy, reporty, výkazy

Tvorba prehľadov bez časovo náročného a otravného kopírovania, bez manuálnych chýb a aj bez programátorských znalostí.

Predpripravené dátové kocky a šablóny reportov.

Rýchla úprava a prispôsobovanie reportov a ich šablón.

Bezproblémové výkazníctvo aj pri aktualizovaní vášho ERP systému.

Vždy aktuálne dáta v reálnom čase.

Reportovanie priamo v aplikácii Excel – bez potreby dáta exportovať, prekľúčovávať, meniť formát a podobne.

Analytika

Dostupnosť dát z rôznych zdrojov a rôznych ERP systémov (Microsoft Dynamics, Oracle, SQL, Excel…)

Automatické upozornenia na anomálie, ľahká oprava chýb a rýchla identifikácia nastupujúcich trendov v sledovanej oblasti.

Odvšadiaľ dostupné nástenky/prehľady prostredníctvom webového priehliadača alebo mobilnej aplikcácie.

Ak potrebujete, máte možnosť využiť aj end-to-end riešenie – robustnú, intuitívnu a flexibilnú riadiacu platformu s nekonečnými možnosťami využitia (PowerBI, mobil, web, excel…)

  • Analýzy, reporty, výkazy

Automatizácia

  • Analýzy, reporty, výkazy

Automatizované programovanie scriptov, zabezpečenie dokumentácie, plánovanie aktualizácií

Extrakcia dát zo všetkých zdrojov.

Jednoduché nastavenie pravidiel pre transformáciu dát v drag & drop prostredí

Automatizácia všetkých SQL kódov

Automatické generovanie výkazov a ich následná automatická distribúcia – denná, týždenná, mesačná alebo pri splnení rôznych definovaných podmienok.

Publikovanie dát do akéhokoľvek formátu (Excel, PowerPoint, Outlook…)

Riešenia

Pokrokové Business Intelligence riešenia, ktoré ponúka spoločnosť WBI, sú založené na špičkových technológiách, spĺňajúcich tie najprísnejšie kritériá bezpečnosti, integrovateľnosti a používateľského komfortu. Nechajte si poradiť odborníkmi pri výbere vhodného riešenia pre vás…

PowerBI

Súbor analytických nástrojov, ktorý spolupracuje so stovkami zdrojov. Vytvorte si pekné reporty či personalizované nástenky.

Atlas

Rýchly a jednoduchý reporting pre používateľov Microsoft Dynamics AX a Microsoft Dynamics 365 for Operations.

JetReports

Flexibilné riešenie pre výkazy a analýzy pre používateľov Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics AX.

BI4Dynamics

Business Intelligence pripravené pomôcť vám vo všetkých oblastiach riešení z rodiny Microsoft Dynamics.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER