Dynamics AX

MICROSOFT
DYNAMICS AX

Ak je vaša výroba veľmi zložitá alebo vaše služby sú príliš náročné, a preto sa aj vaše riadenie stáva skostnatelé, rozhodovanie pomalé a náklady neprehľadné, Microsoft Dynamics AX je tým pravým systémom pre vás. Ide o skutočne robustný komplexný informačný systém, ktorého nasadením vlejete vitalitu do žíl vašej firmy – automatizujete a integrujete aj tie najkomplikovanejšie procesy do jednotného informačného toku, získate nad nimi perfektný prehľad a možnosť energicky sa prispôsobovať trhu – hladko zavádzať nové produkty a služby, rýchlo vstupovať na nové trhydynamicky rásť.

KOMPLEXNE

Integruje všetky firemné procesy do plynulého informačného toku.

PROGRESÍVNE

Akceleruje váš výkon, rýchlosť rozhodovania a prienik na nové trhy.

V CLOUDE

Dáva vám slobodu pohybu. Pracuje aj na tabletoch a telefónoch.

PREHĽADNE

Ľahko sa v ňom vyznať vďaka známemu dizajnu softvérov od Microsoftu.

SVETOVO

Pracuje s takmer všetkými jazykmi a menami. Zjednocuje prehľady.

JEDNODUCHO

Je kompatibilný s MS Dynamics CRM, Office 365, SharePoint a ďalšími riešeniami.

FUNKCIONALITY

Bohaté funkcionality Microsoft Dynamics AX vám vieme prispôsobiť na mieru. S našimi špecialistami nasadíte segmentové riešenia, ktoré sú už uspôsobené potrebám niektorých priemyselných odvetví.

FINANCIE

VNÚTROFIREMNÉ ÚČT.
  • rsz 1vntrofiremne uctovanie

Vnútrofiremné účtovníctvo

S Microsoft Dynamics AX efektívne vediete hlavnú účtovnú knihu, záväzky, pohľadávky, banky, manažérske účtovníctvo, majetok a peňažné toky. Vaši účtovníci, analytici a manažéri majú vždy prehľad o finančnom zdraví firmy, ľahko vytvárajú kalkulácie, plány a ich porovnania.

MEDZIFIREMNÉ ÚČT.
  • wbi podnikovy informacny system navision dynamics ax medzifiremne uctovnictvo

MEDZIFIRMENÉ ÚČTOVNÍCtVO

Náročnosť účtovných transakcií naprieč viacerými spoločnosťami alebo pobočkami spoločnosti bude s Microsoft Dynamics AX oveľa nižšia. Podporuje zdieľané služby v organizáciách s viacerými právnymi subjektmi používaním centralizovaného spracovávania platieb zákazníkov. Umožňuje vyhodnocovať náklady a výnosy na určitú činnosť (napríklad projekt) naprieč viacerými firmami v skupine. Zjednoťte a sprehľadnite účtovanie vo vašich dcérskych spoločnostiach alebo vo vašich firmách v rámci holdingu.

MAJETOK

MAJETOK

Praktická správa vášho dlhodobého majetku a vybavenia, vhodná aj pre medzinárodné firmy, využívajúce rôzne metódy odpisovania. S Microsoft Dynamics AX dokážete rozdeliť náklady na viacero firiem, oddelení a projektov, ako aj spravovať poistenieúdržbu majetku.

BANKA

BANKA

Predvídajte, ako sa bude vyvíjať likvidita vašej firmy, vytvárajte a riaďte svoje bankové účty vo viacerých menách a naprieč viacerými finančnými inštitúciami. Plaťte a spracovávajte svoje bankové výpisy jednoducho a rýchlo.

CASH FLOW

CASH FLOW

Využite silné nástroje Business Intelligence dodávané spolu s Microsoft Dynamics AX a predvídajte na základe údajov v informačnom systéme ako aj vašich znalostí zákazníkov, dodávateľov či iných záväzkových vzťahov disponibilné finančné zdroje.

NÁKLADOVÉ ÚČT.

NÁKLADOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

Odhaľte svoje rezervy, znížte svoje náklady a zvýšte efektivitu vďaka reálnemu prehľadu o hospodárení a ziskovosti na každej organizačnej úrovni vašej firmy. Automatizujte rozúčtovanie nákladov podľa vami definovaného kľúča.

OPRAVY

OPRAVNÝ NÁSTROJ

Ľudia sú omylní a občas preto potrebujeme zmeniť už zadané údaje (adresa, dimenzia…) na už zaúčtovaných dokladoch. Bezpečne, jednoducho a plne v súlade s zákonom o účtovníctve dokážete vybrané údaje meniť vďaka tomuto opravnému nástroju.

KONSOLIDÁCIA

Konsolidácia

Získajte konsolidované účtovné údaje z rôznych spoločností prepojených vlastníckymi vzťahmi. Konsolidovať údaje môžete bez ohľadu na používané účtovné systémy a peňažné meny.

PREVÁDZKA

CRM A MARKETING

CRM

Neváhajte automatizovať každodenné úlohy spojené s predajom, marketingom a službami zákazníkom. Majte poruke históriu zákazníkov, vytvárajte reklamné kampane, sledujte aktivity zákazníkov a zlepšite ziskovosť servisných operácií.

NÁKUP A PREDAJ

NÁKUP A PREDAJ

Reagujte pružne na požiadavky trhu tým, že synchronizujte predajné, nákupné a skladové procesy. MS Dynamics NAV zlepšuje riadenie zásobovania, spracovanie objednávok a plánovanie dopytu. Nezabúda ani na problematiku daní, inventára, vernostných programov a pod.

KONFIGURÁTOR PRODUKTU

Konfigurátor produktu

Nakonfigurujte si špeciálne produkty podľa potrieb zákazníkov s využitím unikátnych kusovníkov a konfigurátora produktov. Modely konfigurátora produktov sú založené na obmedzeniach, ktoré môžu byť definované v objednávkach, ktoáciách a výrobných zákazkách.

SKLADY

SKLADY

Zabezpečte si dostatok materiálov, produktov a tovarov, no neplaťte pritom zbytočné náklady na skladovanie. S MS Dynamics AX efektívne spravujete skladové položky, merné jednotky, katalógy, cenníky, alternatívnych dodávateľov, lokalitu zásob a ich presun.

LOGISTIKA

LOGISTIKA

Odhaľte nové a rýchle modely prepravy, ktoré vám ušetria financie. Microsoft Dynamics AX poskytuje vynikajúci prehľad o logistických procesoch a umožňuje ich efektívne riadiť. Neustále monitorovanie dopravných reťazcov zahŕňa majetok, sklady, produkciu a transport.

PROJEKTY

PROJEKTY

Nestraťte kontrolu nad dlhodobými aktivitami spojenými so zákazkami alebo projektmi. S MS Dynamics AX jednoducho tvoríte rozpočty, automatizujete fakturáciu, organizujete zdroje a vyhodnocujete náklady i ziskovosť projektov.

SERVIS

SERVIS

Na jednom mieste dokážete plánovať a riadiť servisné zásahy, spravovať servisné zmluvy, objednávky a ceny vďaka MS Dynamics AX. Spoznajte efektivitu vašich servisných služieb a flexibilne plánujte svoje zdroje pre maximálnu spokojnosť vašich zákazníkov.

SLUŽBY

SLUŽBY

Nielen výrobu, projekty a servis, ale aj celé portfólio vašich služieb dokážete ľahko riadiť s MS Dynamics AX. Plánovanie, nacenenie, zobchodovanie, reklamácie, špecifické úkony, ľudské a materiálne zdroje.

USER INTERFACE

POUŽIVATEĽSKÉ ROLY
  • Dynamics AX

POUŽIVATEĽSKÉ ROLY

Vďaka používateľským rolám dáte napríklad účtovníkovi do rúk všetky nástroje a informácie, ktoré potrebuje na svoju prácu, a zároveň ho nezaťažíte funkcionalitami iných oddelení. Definujte používateľské roly, nastavte im prístupové oprávnenia a umožnite zamestnancom personalizovať svoje pracovné prostredie.

KONFIGURÁCIA

KONFIGURÁCIA

Vaši IT správcov a programátorov určite poteší, že vám Microsoft Dynamics AX dáva k dispozícii vstavané nástroje, vďaka ktorým si viete sami prispôsobiť funkcionality systému bez potreby vysoko kvalifikovaných IT odborníkov.

LOKALIZÁCIA

LOKALIZÁCIA

Zabezpečte súlad MS Dynamics AX s aktuálnymi slovenskými zákonmi, týkajúcimi sa obchodovania, účtovania, skladovania a ďalších oblastí.

VÝROBA

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Zabezpečte si dostatok materiálov, produktov a tovarov, no neplaťte pritom zbytočné náklady na skladovanie. S MS Dynamics AX efektívne spravujete skladové položky, merné jednotky, katalógy, cenníky, alternatívnych dodávateľov, lokalitu zásob a ich presun pre vašu zákazkovú výrobu.

ŠTÍHLA VÝROBA

ŠTÍHLA VÝROBA

Namodelujte výrobné a logistické procesy ako produkčné toky. Využite kanbany na signalizovanie požiadaviek dopytu.

PROCESNÁ VÝROBA

PROCESNÁ VÝROBA

Efektívne riaďte procesnú výrobu s riešením Microsoft Dynamics AX, ktoré je vhodné napríklad aj pre potravinárske, chemické, farmaceutické spoločnosti. Sledujte, plánujte a spravujte ingrediencie, receptúry, i sypké materiály.

DISKRÉTNA VÝROBA

DISKRÉTNA VÝROBA

Produkujte individuálne alebo separátne jednotky vo veľkých alebo malých dávkach. Precízne spravujte výrobné materiály, kusovníky, postupy… Šetrite čas a náklady.

PROGNÓZOVANIE

PROGNÓZOVANIE

Prognózovanie dopytu môžete riešiť veľmi jednoducho a presne vďaka moderným nástrojom Microsoft Dynamics AX. Systém využíva historické dáta a algoritmy SQL Servera s použitím známeho prostredia Microsoft Excel.

KONTROLA KVALITY

KONTROLA KVALITY

Využitím funkconality kontroly kvality môžete napríklad preddefinovať testy materiálov a vytvoriť k testom dokumentáciu a plány. Automaticky alebo manuálne môžete vytvoriť kvalitatívne požiadavky pre špecifické objednávky, produkty, majetok.

INÉ

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE

Kritické rozhodovacie procesy urýchlite vďaka sofistikovanému reportingu, promptným manažérskym analýzam a jednoduchému rozpočtovaniu. Môžete vytvárať a konsolidovať rôzne zostavy a rozpoznávať tak nové trendy skôr než konkurencia.

SPRÁVA A RIADENIE DOKUMENTOV

SPRÁVA A RIADENIE DOKUMENTOV

Celé pracovné procesy a postupy týkajúce sa dokumentov, môžete mať pod palcom – od prijatia/vytvorenia dokumentov cez ich viacstupňové schválenie až po účtovanie a archiváciu. Využiť môžete aj funkciu optického rozoznávania znakov (OCR), vďaka ktorej už nebudete musieť prepisovať údaje z papierových dokumentov ručne.

SPOLUPRÁCA

SPOLUPRÁCA

V pracovných skupinách dokážete diskutovať, vymieňať si informácie a spolupracovať na tvorbe rôznych dokumentov. Plynulé prepojenie Microsoft Dynamics AX so systémom SharePoint a aplikáciami Office vám ponúka možnosť zefektívniť prácu zamestnancov a zálohovať dáta.

ČÍTAČKA BAR KÓDOV

ČÍTAČKA ČIAROVÝCH KÓDOV

Riešenie z dielne WBI, ktoré optimalizuje všetky skladové procesy od príjmu tovaru, uskladnenia, balenia, inventúry až po výdaj tovaru. Čítačka komunikuje s MS Dynamics AX a odbremeňuje zamestnancov od administratívy.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Využívajte MS Dynamics AX aj bez počítača vďaka aplikácii, ktorú môžete mať v tablete alebo telefóne. Okrem spracovania bežných obchodných a servisných úloh môžete napríklad aj snímať čiarové kódy a zjednodušiť tak svoju logistiku alebo zásobovanie.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI ACADEMY

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o firemnej sociálnej sieti Yammer? Vstúpte do našej WBI Academy.

Ďalšie infromácie

ax helpdesk
gdpr
warehouse
dynamics 365
dynamics ax

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER