Cash Flow
Microsoft Dynamics AX

Využite silné nástroje Business Intelligence dodávané spolu s Microsoft Dynamics AX a predvídajte na základe údajov v informačnom systéme ako aj vašich znalostí zákazníkov, dodávateľov či iných záväzkových vzťahov disponibilné finančné zdroje.

Vďaka Microsoft Dynamics AX máte neustále na očiach aktuálnu aj predpokladanú hotovostnú situáciu vašej spoločnosti v budúcnosti. Vďaka tomu dokážete efektívne riadiť svoje výdavky a príjmy, chrániť svoju likviditu a solventnosť. 

Výkaz cash flow obsahuje:

 • hotovostné príjmy a výdavky,
 • začiatočný a konečný stav hotovosti v rámci účtovného obdobia,
 • vyčíslenie plusových a mínusových hotovostných zmien k začiatku a koncu účtovného obdobia,
 • predajné objednávky,
 • produkciu,
 • fixné náklady,
 • príjmy z cenných papierov.

Spoľahlivá prognóza cash flow spočíva v:

 • identifikovaní všetkých peňažných účtov spoločnosti, ako aj účtov s peňažnými ekvivalentmi,
 • predvídaní transakcii ovplyvňujúcich likviditu spoločnosti,
 • nastavení paramentrov prognózovaných oblastí spoločnosti,
 • presných výpočtoch na základe reálnych dát v aktuálnom čase,
 • zohľadnení používaných peňažných mien,
 • analýze peňažných tokov z finančných výkazov spoločnosti,
 • kvalitnom tlačovom a elektronickom výstupe.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER