Konfigurátor produktu
Microsoft Dynamics AX

S konfigurátorom produktu výrazne zjednodušíte a racionalizujete proces objednávania, plánovania a výroby prispôsobených aj personalizovaných produktov. Nielen vaši zamestnanci, ale aj priamo vaši zákazníci môžu (aj cez web) prispôsobovať, meniť a navrhovať vaše výrobky. Konfigurátor produktu má ako súčasť Microsoftu Dynamics AX k dispozícii všetky dôležité informácie o aktuálnych cenách, dostupnosti zdrojov, preprave… Váš zákazník preto okamžite vie, koľko ho bude tovar stáť  a kedy ho bude mať k dispozícii.

Konfigurátor produktu zrýchľuje zavádzanie nových výrobkov, redukuje manuálnu prácu, jednoducho sa ovláda (drag & drop) a zvyšuje spokojnosť vašich zákazníkov, pretože vám umožní produkovať výrobky presne podľa ich predstáv.

KONFIGURÁCIA
microsoft-project

Konfigurácia

Prispôsobenie a navrhovanie produktov vám uľahčia:

 • Rýchla konfigurácia položiek podľa predstav zákazníka
 • Automatické generovanie špecifických kusovníkov pre každý konfigurovaný produkt
 • Navrhovanie dielčích aj komplexných zmien, modelov
 • Drag & drop – jednoduché používateľské rozhranie
 • Pomocník, navigujúci cez bohaté menu a možnosti
 • Prednastavené základné hodnoty pre variabilné súčasti
 • Používateľské profily – zabezpečia, aby ste mohli manažovať, kto čo (ne-)môže meniť
 • Možnosť znova použiť dáta z predchádzajúcich konfigurácií
 • Generovanie položkových čísiel s variabilnou logikou
 • Automatické cenové kalkulácie
 • Možná vizualizácia produktu počas a po konfigurácii
TRASOVANIE
NAW2

Integrácia produkčných trás

Pre každú konfigurovanú položku môžete vytvoriť produkčne špecifické trasy a pracovné karty.

V modeli produktu máte uložené prednastavené trasy a ďalšie šablóny trás.

VALIDÁCIA
NAW2

Validačné pravidlá

Pre všetky premenné a voliteľné prvky (ich skupiny alebo celý model) môžete nastaviť validačné pravidlá. V systéme Microsoft Dynamics AX dokážete nastaviť hodnoty jednotlivých premenných a určiť, čo sa má stať v prípade, že sa niektoré hodnoty zmenia.

Ak váš zamestnanec alebo váš zákazník nakonfiguruje produkt podľa jeho predstáv, systém vyhodnotí a zapracuje vlastnosti tohto produktu, skontroluje, či sa zhodujú s pravidlami, ktoré ste pre produkt nastavili a prípadne upozorní na chyby alebo obmedzenia konfigurácie.

POKROČILÉ NASTAVENIA
NAW2

Pokročilé nastavenia

Konfigurácia môže byť automatická a pri niektorých produktoch povinná.

Konfigurátor dokáže vytvoriť komplexné vzorce napríklad pre potreby kalkulácie spotreby surového materiálu.

Do produktových modelov zapracujete fakty z akejkoľvek tabuľky Microsoft Dynamics AX.

Produktové modely prispôsobíte rozličným národným štandardom.

Pokročilé kalkulácie vytvoríte v programmátorskom jazyku X++

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER