Konsolidácia
Microsoft Dynamics AX

Sila Microsoft Dynamics AX spočíva aj v precíznej finančnej konsolidácii, ktorá sa týka kombinovania a zladenia transakčných a prevádzkových údajov do unifikovaných finančných výkazov pre materskú spoločnosť.

Reporty spájajú údaje dcérskych alebo pridružených spoločností a poskytujú prehľad o celkovom finančnom zdraví vašej spoločnosti.

Pri konsolidácii môžete eliminovať vnútropodnikové transakcie, menové konverzie a ďalšie nastavenia, ktoré treba vykonávať manuálne alebo priamo v riešení pre finančnú konsolidáciu.

Microsoft Dynamics AX je výkonný ERP systém, ktorý zvládne uspokojiť aj tie najnáročnejšie potreby medzinárodných spoločností s rozdrobenou štruktúrou. Funkcie konsolidácie zabezpečia neustály súlad riadenia, jednotnosť finančných údajov a zhodu s medzinárodnými štandardmi.

Prínosy Microsoft Dynamics AX pre konsolidáciu

  • Systém AX umožňuje riadiť spoločnosti pozostávajúce z viacerých subjektov,
  • zabezpečuje optimalizáciu a automatizáciu vyhovujúcu medzinárodným účtovným štandardom,
  • urýchľuje závierky vo všetkých konsolidovaných subjektoch,
  • dokáže využiť existujúce štruktúry na vytváranie nových entít v priebehu niekoľkých minút,
  • umožňuje prehľadne riadiť hotovosť a s ňou spojené operácie,
  • zabezpečuje efektívnu správu zložitých úverových záležitostí,
  • predvída kapitálové požiadavky s cash flow prognózou pre všetky subjekty,
  • bezpečné a spoľahlivo zladí kmeňové dáta pomocou workflow manažementu,
  • poskytuje separátny prístup používateľov s pokročilými nástrojmi pre auditovanie,
  • umožňuje dodržiavanie pravidiel pre kontrolu zahraničných účtov.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER