Logistika
Microsoft Dynamics AX

Maximalizujte svoj profit aj prostredníctvom optimalizácie interných procesov a zvýšením efektivity prepravných transakcií. S Microsoft Dynamics AX dokážete plánovať transport na globálnej úrovni a odhaliť tie najlepšie možnosti, ako prepravu realizovať, jednoducho ju konfigurovať a čo najviac tak priblížiť svoje tovary a služby zákazníkom.

Ak patríte medzi výrobné, distribučné alebo obchodné spoločnosti, ktoré vyžadujú flexibilný systém na správu svojich logistických aktivít, môžete sa spoľahnúť na riešenie Microsoft Dynamics AX. Vďaka nemu pozitívne prekvapíte vlastných zákazníkov nielen rýchlosťou dodania, ale aj tým, že dokážete vyhovieť aj ich nazložitejším prepravným požiadavkam.

Optimalizácia procesu objednávky a dodania

Zvládnite tlak na zvyšovanie rýchlosti dodania bez neustálych investícií do skladových a logistických štruktúr. S Microsoft Dynamics AX dokážete neustále optimalizovať svoje procesy tak, aby ste využili svoje súčasné kapacity na maximum, odstránili zbytočné rezervy a procesné chyby.

Riešenie Microsoft Dynamics AX dáva vašim zamestnancom do rúk nástroje na jednoduchú integráciu pracovných postupov do automatizovaného procesu. Okrem toho ich vybaví možnosťou sledovať indikátory ich výkonnosti. Navyše ich oslobodí od papierov a zefektívni ich prácu mobilnými zariadeniami, prostredníctvom ktorých dokážu napríklad:

 • vyhľadávať tovar hlasom,
 • evidovať presnú polohou tovaru počas všetkých jeho presunov,
 • nájsť najkratšiu cestu k tovaru v sklade,
 • vyskladňovať tovar podľa rôznach scenárov – napríklad s ohľadom na balenie do krabíc, kolektovanie do preprevaných kontajnerov, s ohľadom na kapacitu chladiacich zariadení prepravcu…

Práca s mobilnými zariadeniami, ktorými sú zámestananci skladu vybaveni, je veľmi jednoducho zvládnuteľná novými pracovníkmi, pretože je v podstate založená na skenovaní kódov a používateľské rozhranie je prehľadné, ľahko ovládateľné.

Top prínosy Microsoft Dynamics AX pre logistiku

 • Zvyšuje prehľadnosť všetkých skladových a doručovacích procesov
 • Vytvára a integruje obchodné procesy do jednotného logistického cyklu
 • Zvyšuje produktivitu automatizáciou logistických procesov
 • Spružňuje skladový manažment kalkuláciou dostupnosti tovaru naprieč všetkými lokalitami a krajinami
 • Umožňuje viazať menej finančného kapitálu v skladoch a tovaroch
 • Dáta v systéme udržuje aktuálne v reálnom čase pre všetky pobočky a prevádzky
 • Zvyšuje efektivitu zamestnancov a znižuje riziko manuálnych chýb
 • Integruje dodávateľské informácie
 • Plynulo vedie tovar dodávateľským reťazcom
 • Zlepšuje starostlivosť o zákazníkov, váš servis vďaka kódom tovaru alebo dodávky vždy presne vie, kde sa tovar nachádza
 • Zvyšuje efektititu plánovania dodávok materiálu
 • Umožňuje bezkontaktnú identifikáciu tovaru podporou mobilných zariadení
 • Zlepšuje rýchlosť výberu vhodných prepravcov
 • Spresňuje plánovanie a objednávkový proces vďaka modelom, ktoré predvídajú a predpovedajú budúce zaťaženie, potrebné kapacity a zdroje.
 • Okamžite zobrazuje kľúčové informácie v ľahko prispôsobiteľných prehľadoch, nástenkách, grafoch, tabuľkách…
 • Skracuje zaškolenie pracovníkov logistiky
 • Zjednodušuje riadenie komplexných hierarchií, distribučných kanálov a obchodných modelov
 • Flexibilne konfiguruje nacenovanie a proces objednávania
 • Dáva vám k dispozícii špecifické informácie z vášho priemyselného odvetvia prostredníctvom integrovaných funkcionalít Business Intelligence.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER