Majetok
Microsoft Dynamics AX

S riešením Microsoft Dynamics AX budete mať dokonalý prehľad o stave svojho dlhodobého majetku. Disponovať môžete informáciami o jeho obstarávaní, cene, aktuálnej hodnote, odpisovaní, životnosti, zhodnocovaní a podobne. Následne môžete vykonávať manažérske rozhodnutia a účtovné operácie, ktoré zvýšia efektivitu nákladov vynaložených na dlhodobý majetok, a zároveň sa nebudete musieť obávať, že by ste nedodržali národné alebo medzinárodne pravidlá a štandardy, ktoré určujú, ako s takýmto majetkom nakladať.

Efektívne riadenie procesov a financií spojených s vlastníctvom, užívaním a používaním majetku vám zvýši profitabilitu. Základom je správny ERP systém, ktorý zabezpečuje súlad s normami, jednotnosť údajov, prehľadný reporting a okrem toho je schopný optimalizovať vaše hospodárenie s majetkom. 

Microsoft Dynamics AX vám umožňuje mať pod palcom celý životný cyklus dlhodobého majetku spoločnosti – od obstarania cez odpisovanie, zhodnotenie, znehodnotenie až po vyradenie.
Informácie o stave vašich aktív máte stále poruke a aktuálne v reálnom čase.

Zlepšuje kontrolu nad správou majetku presnosťou a aktuálnosťou účtovných výsledkov.
Podporuje päť metód odpisovania (priame, degresívne, faktor, manuálne a spotreba).
Spresňuje prognózovanie čerpaním informácií z rozpočtov a z ďalších systémových dát.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER