Nákladové účtovníctvo
Microsoft Dynamics AX

Nákladové účtovníctvo je úzko prepojené s riadením a evidovaním zásob, výroby, pohľadávok a záväzkov, hotovosti, zdrojov, plánovaním… Všetky tieto súčasti logicky prepája systém Microsoft Dynamics AX, ktorý vám umožňuje flexibilné nastavenia parametrov a komplexné scenáre riadenia nákladov.

Microsoft Dynamics AX vám ponúka na výber viaceré metódy oceňovania zásob, dlhodobého aj krátkodobého majetku.

Ide o flexibilný systém, ktorý zjednodušuje vaše kalkuácie, odporúča vám nastavenia niektorých parametrov, všekto si však môžete upraviť podľa potrieb vašej spoločnosti. Pri jednotlivých položkách môžete meniť typ, skupiny aj dimenizie.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER