Riadenie projektov
Microsoft Dynamics AX

Komplexné riešenie, ktoré vám pomáha efektívne riadiť projekty a ich účtovanie naprieč spoločnosťou a zachovať si pri tom prehľad o financiách, kapacitách a zdrojoch. Zlepšuje riadenie vašej likvidity, zvyšuje produktivitu, znižuje realizačné náklady a poskytuje stragegické obchodné prehľady.

Microsoft Dynamics AX vám dovoľuje rozdeliť veľké projekty na malé jednoducho manažovateľné subprojekty. Prehľadne ich vidíte v grafickom stromovom zobrazení a dokážete rýchlo a adresne identifikovať omeškania či nákladové prešľapy.

Benefity Microsoft Dynamics AX pre projektové riadenie

 • Riešenie AX vám pomôže pri účtovaní mnohých druhov projektov (interných/externých, materiálových/časových, nákladových/časových).
 • Každej projektovej úlohe môžete priradiť samostatné vlastnosti, ako dátum začiatku a ukončenia, zaťaženie kapacity, súvzťažnosť projektových úloh…)
 • Plánuje úlohy vašim pracovným skupinám
 • Riadi denné administratívne úlohy a predvída možné omeškania
 • Vaši zamestnanci môžu zadávať percento dokončenia úlohy, registrovať odpracované hodiny aj vzdialeným pripojením cez internet
 • Máte k dispozícii prehľad o stave každého projektu v reálnom čase
 • Automatizuje zadávanie dát a ďalšie manuálne činnosti
 • Umožňuje vám riadiť náklady na interné a investičné projekty
 • Projektové zmluvy môžete prepojiť s viacerými zdrojmi financovani
 • Zamestnanci a dodávatelia majú prístup k časovým rozvrhom a reportom
 • Môžete stanoviť minimálne požiadavky na zamestnanca alebo dodávateľa projektu, následne môžete tieto informácie kombinovať s ich časovou dostupnosťou a priraďovať konkrétnym úlohám.
 • Platby a výkon úloh môžete pozastaviť napríklad do doby, kým neprebehne kvalitatívna kontrola dodaných prác, kým nepríde platba od objednávateľa a podobne.
 • Môžete nastaviť pravidlá fakturácie – napríklad podľa dosiahnutia projektových miľníkov, podľa skompletizovaných jednotiek atď.
 • Projektový manažéri majú prístup k reportom, ktoré poskytujú detail a analýzu projektových financií z rôznych uhlov pohľadu.

Recyklácia skúseností

Systém Microsoft Dynamics AX vám umožňuje využiť svoje skúsenosti z predchádzajúcich projektoch pri tých nových. Zvyšuje tak efektivitu a rýchlosť riadenia nových projektov. Znova môžete využiť napríklad už vytvorené kvóty, šablóny, dodávateľské reťazce…

VYTVORENIE PROJEKTU
microsoft-project

Vytvorenie projektu

 • Tvorba, zaslanie a potvrdenie cenového návrhu
 • Tvorba projektovej zmluvy
 • Tvorba podrobnej štruktúry projektu a prác
 • Tvorba projektových prognóz a rozpočtov
 • Pridelenie pracovníkov a kategórií
REALIZÁCIA PROJEKTU
NAW2

Realizácia projektu

 • Riadenie podrobnej štruktúry projektových prác
 • Riadenie projektových prognóz a rozpočtov
 • Zadanie času a výdavkov
 • Zaobstaranie produktov a služieb
 • Spracovanie projektových faktúr
 • Potvrdenie príjmov a realizovaných nákladov
 • Uzatorenie, zrušenie alebo zmena projektu
ANALÝZA PROJEKTU
NAW2

Analýza projektu

 • Analýza cash flow
 • Prehľad nákladov
 • Analýza výkonnosti
 • Prehľad faktúr
 • Analýza využitia

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER