Servis
Microsoft Dynamics AX

Na jednom mieste dokážete plánovať, riadiť a analyzovať servisné zásahy, spravovať servisné zmluvy, úroveň dohodnutých služieb, objednávky, ceny, dispečing aj zákaznícky samoobslužný servisný portál. Microsoft Dynamics AX vám poskytne odpoveď aj na tie najzložitejšie otázky o servisných procesoch, ich nastavení, manažovaní a kontrole.

Systém Microsoft Dynamics AX komplexne pokryje všetky vaše aktivity spojené s poskytovaním servisu a dokáže ho optimalizovať tak, aby ste boli nielen výkonnejší a efektívnejší, ale dosiahli maximálny profit pri maximálnej spokojnosti vašich zákazníkov. 

ZMLUVY
microsoft-project

Servisné zmluvy

Sú základom servisných prác, obsahujú detaily kontraktu a informácie o zákazníkovi. Servisné zmluvy definujú objekty, úlohy, čas, úroveň služieb (SLA), vykonávateľa, spôsob spravovania nákladov a príjmov servisu. Servisné objednávky môžu byť vytvárané automaticky aj manuálne.

OBJEDNÁVKY
NAW2

Servisné objednávky

Ide o prípady (ne-)plánovaných servisných aktivít vykonávaných servisným technikom u zákazníka. Objednávky môžu byť vytvorené ručne aj automaticky, iniciovať ich môže technik, servisné stredisko, alebo zákazník, napríklad aj použitím zákazníckeho samoobslužného servisného portálu.  Servisné objednávky môžu byť vytvorené aj bez servisnej zmluvy.

Servisné objednávky obsahujú informácie o hodinách práce technika, pridružených nákladoch, spotrebe tovarov a materiálu, výmenách, opravách či servisných poplatkoch pre rôzne objekty servisu.

Po vytvorení a nastavení objednávky dokážete sledovať, riadiť a vyhodnocovať progres prác, výkon technikov, náklady i príjmy.

ÚROVEŇ SERVISU
NAW2

Zmluvy o úrovni servisných služieb (Service Level Agreeements – SLA)

SLA určuje napríklad čas, dokedy najneskôr (od vzniku servisnej objednávky) musí servisujúca spoločnosť vykonať potrebný zásah u zákazníka. Spoločnosti s Microsoft Dynamics AX majú podmienky SLA neustále pod kontrolou a dokážu napĺňanie svojho záväzku včasného servisného zásahu sledovať, riadiť a analyzovať.

Zaznamenávanie času začína automaticky so vznikom servisnej objednávky, podľa aktuálnej situácie ho môžete pozastaviť, reštartovať alebo zrušiť.

SLA môžete prepojiť s kalendárom, vďaka čomu sa čas začne odrátavať až v najbližší pracovný deň, ak zákazník inicioval servisnú objednávku cez víkend alebo sviatok.

DISPEČING
NAW2

Panel dispečingu

Vďaka servisnému panelu môžete riadiť svoje servisné úkony podľa priorít a nestrácať sa v množstve úloh. Pomáha vám plánovať prácu servisných technikov, kapacít a zdrojov.

Servisný dispečer (alebo dispečerské tím) vidí grafický prehľad servisných operácií, vďaka čomu dokáže kvalifikovane a rýchlo rozhodnúť, čo treba urobiť najskôr a ako zabezpečiť maximálnu spokojnosť zákazníkov.

OPRAVY A VRÁTENIE
NAW2

Opravy a vrátenie

Microsoft Dynamics AX vám umožňuje riadiť aktivity spojené s vrátením tovaru a jeho opravou u vás. Pri rôznych opravných úkonoch dokážete ustriehnuť spotrebu zdrojov – času technika, náhradných dielov… Proces opráv optimalizujete vďaka dostupným dátam o najčastejších chybách i diagnostických postupoch, ktoré získate analýz a reportov systému AX.

KUSOVNÍKY
NAW2

Servisné kusovníky

So systémom Microsoft Dynamics AX dokážete aj tvoriť a spravovať servisné kusovníky, čo je obzvlášť zaujímavé pre spoločnosti, ktoré navrhujú a vyrábajú svoje produkty/služby kombináciou rozličných položiek. Servisujúce spoločnosti tak vedia sledovať a ukladať zmeny vykonané na objektoch ich servisných prác.

Funkcionalita servisných kusovníkov vám prináša mnoho výhod – umožňuje vám napríklad kontrolovať servisné objekty aj s komplentou históriou náhrad a výmien, identifikovať (a teda aj včas objednať) potrebné súčiastky a materiály pre budúce servisné zásahy, určiť a naplánovať zmeny, ktoré povedú k zníženiu počtu servisných požiadaviek v budúcnosti…

SERVISNÝ PORTÁL
NAW2

Samoobslužný servisný portál

Váš servisný tím môže efektívne fungovať a spolupracovať s vašimi zákazníkmi prostredníctvom portálových riešení, obsiahnutých v Microsoft Dynamics AX. Samoobzslužný servisný portál zvýši vašu efektivitu a zlepší vašu komunikáciu so zákazníkmi, dáva im totiž do rúk internetovú stránku, prostredníctvom ktorej si zákazníci môžu objednať servisný zásah. Zadanie servisnej požiadavky zákazníkom pritom spustí rad automatizovaných procesov, ktoré vás ušetria papierovačiek aj strát času. Zároveň majú vaši zákazníci k dispozícii aktuálny a živý prehľad o tom, v akom stave sa ich objednávka/zmluva/SLA nachádza, o predchádzajúcich servisoch, ako aj o naplánovaných zásahoch.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER