Sklady
Microsoft Dynamics AX

Systém Microsoft Dynamics AX prináša flexibilitu a automatizáciu do vašich skladov a pomáha vám redukovať operatívne náklady. Do rúk vašich skladových manažérov vkladá efektívne nástroje na kvalitatívnu aj kvantitatívnu kontolu tovaru, zásob a inventára, vďaka čomu dokážu rýchlo odpovedať na meniace sa potreby vášho obchodu, vašej firmy. Skladníkov vybaví vreckovými zariadeniami pre okamžitú lokalizáciu tovaru a rýchle skenovanie kódov.

Automatizované skladové procesy (napr. workflow naskladnenia/vyskladnenia) viete riadiť a meniť veľmi flexibilne, nemusíte totiž vôbec nič kódovať. V praxi môže obyčajné nasnímanie tovarového kódu skladníkom odštartovať celý rad vzájomne súvisiacich procesov, ktorý vám ušetrí veľa času, zbaví vás administratívy, udrží váš systém aktuálny, a navyše bez chýb spôsobených ľudskou omylnosťou.  

Benefity Microsoft Dynamics AX pre správu skladu a súvisiacich procesov:

 • Pokročilé stratégie naskladnenia a vyskladnenia
 • Konfigurácia workflow bez potreby kódovania
 • Skladové procesy môžete spúsťať manuálne i automaticky, napríklad podľa časového plánu dodávok, podľa množstevných limitov pre naskladnenie (minimálne zásoby) alebo vyskladnenie (kompletovanie množstva pre expedíciu v kontajneroch) a podobne.
 • Optimalizácia zaťaženia transportu a kapacít
 • Riadenie vráteného tovaru
 • Cross-docking a pick/pack
 • Lokačnými direktívami zorganizuje rozmiestnenie tovaru a zón skladu
 • Skladníkom dáva informácie, ako narábať s tovarom – nejde pritom len o podmienky, ktoré si vyžaduje bezpečnosť a ochrana pred znehodnotením, ale aj o špecifické podmienky, ktoré si vyžaduje zákazník.
 • Lepšie sledovanie tovaru
 • Inventárne dimenzie vám umožnia vidieť v systéme aktuálny inventár, aj špz svojich vozidiel, čo dokáže zvýšiť spokojnosť zákazníka.
 • Pokročilá kontrola majetku, lokalít, čísel dodávok, stavu inventára, limitov…
 • Účtovanie inventára v cykloch (limitné, plánované, ad-hoc, pri nulovom stave)
 • Zjednodušenie vyhľadávania a práce s tovarom/materiálom vďaka mobilným zariadeniam s podporou Radio Frequency.
 • Podpora naskladnenia surových materiálov vo výrobných podnikoch a reportovanie dokončenia procesu.
 • Podpora (ne-)deštrukčných testov
 • Reporty na riadenie pracovných aktivít a prac. výkonu
 • Podpora tlače nálepiek a označení

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER