Štíhla výroba
Microsoft Dynamics AX

Zavedenie a riadenie procesov štíhlej výroby je vďaka Microsoft Dynamics AX efektívne a flexibilné. Vašu produkciu namodelujete najúspornejšie ako sa dá. Kanban systém pre jednoduchšie riadenie a objednávanie zásob viete manažovať rovnako účinne ako aj všetky ďalšie nástroje, ktoré úzko previažu vašu ponuku s dopytom vašich zákazníkov.

Úsporná prevádzka, automatizácia výroby podľa dopytu, prehľad o aktuálnom stave úloh a procesov, flexibilná úprava kanbanových pravidiel, modelovanie alternatív, redukcia prestojov, minimalizovanie nákladov na skladovanie… Tieto a mnohé ďalšie benefity so sebou prináša štíhla výroba spravovaná systémom Microsoft Dynamics AX. 

PLYNULOSŤ VÝROBY A LOGISTIKY
microsoft-project

Plynulosť výroby a logistiky

Microsoft Dynamics AX vám umožní identifikovať procesy, do ktorých chcete zaviest stratégiu štíhlej výroby, následne tieto procesy namodelovať a analyzovať, aby ste odhalili možnosti ich optimalizácie. Cieľom je redukovanie odpadu a zlepšenie toku materiálu a informácií vo vašej výrobe. So systémom AX definujete nielen tok produkcie, ale zistíte aj plynulosť transferu výrobkov/materiálu/zdrojov a plynulosť súvisiacich procesných úkonov.

S AX odhalíte kľúčové požiadavky na to, aby bola vaša výroba neprerušená, kontinuálna a plynulá, spoznáte čas cyklov jednotlivých aktivít a ten môžete zapracovať do svojich produkčných modelov. Týchto modelov si môžete vytvoriť viacero, skúšať ich a neustále tak vylepšovať svoju efektivitu.

KANBAN
NAW2

Kanban

Nenechávajte ležať svoju produkciu na sklade. Miesto toho môžete vyrábať podľa požiadaviek dopytu a redukovať tak financie ležiace v hotovej produkcii. Využite metódu kanban na plánovanie, sledovanie a realizáciu výroby podľa vašich produkčných/logistických cyklov, podľa toku vašej výroby.

Môžete vytvoriť viaceré typy kanbanových pravidiel, definovať požiadavky na ich splnenie a nastaviť následné procesy, ktoré majú po splnení kanbanového pravidla nastať

SPRÁVA PRAVIDIEL
NAW2

Správa kanbanových pravidiel

Vďaka Microsoft Dynamics AX máte neustály prehľad o aktuálnom stave výrobných a logistických aktivít. V systéme AX nájdu vaši manažéri všetky dôležité informácie – majú k dispozícii kalendárový alebo položkový prehľad úloh založených na kanbanových pravidlách. Vďaka tomu sa dokážu správne a včas rozhodovať o budúcej výrobe. Jednotlivé kanbanové pravidlá môžete podľa potreby flexibilne meniť a upravovať.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER