Riadenie marketingu
Microsoft Dynamics CRM

Modul marketing je úzko previazaný s predajnými oblasťami CRM. Môžete tak komfortne pracovať s databázou kontaktov (osôb aj firiem). Modul poskytuje možnosť plánovania, vykonávania a merania kampaní jednoducho, od začiatku kampane po jej koniec.

Modul ponúka riešenie jedného marketingového plánu, ktorý bude zodpovedať presne vašim potrebám. Kampane a aktivity môžete mať pripravené v systéme dlhšiu dobu, CRM sa postará o odoslanie naplánovaných e-mailov a automaticky zaznamenáva odozvy na kampaň. Systém poskytuje aj reporty pre vyhodnocovanie marketingových aktivít. 

PLÁN, REALIZÁCIA, MERANIE

Plán, realizácia a meranie kampaní

Svet sa mení a tieto zmeny ovplyňujú aj biznis a spôsob ako si spoločnosti získavajú zákazníkov. Zákazníci dnes prejdú viac ako polovicou nákupného cyklu samostatne a až potom vás oslovia. V tomto momente, marketér musí byť už plne pripravený a poznať potreby svojho zákazníka. Microsoft Dynamics Marketing umožňuje marketingovým tímom plánovať, vykonávať a merať zrealizované kampane. Viete osloviť svojich zákazníkov úzko špecifickými kampaňami na základe ich záujmu a vykázať efektivitu marketingových aktivít podľa skutočných dát.

RIADENIE ZDROJOV

Riadenie marketingových zdrojov

Manažujte plánovanie, prípravu rozpočtov a vyhodnocovanie všetkych typov kampaní vrátane emailových kampaní, digitálneho marketingu, sociálnych aktivít alebo tradičných marektingových aktivít. Manažujte a spolupracujte na procesoch v rámci svojich tímov, oddelení alebo agentúr.

MULTIKANÁLOVÉ KAMPANE

Multikanálové kampane

Oslovte zákazníkov personalizovanými, multikanálovými kampaňami. Vizuálny dizajnér kampaní je nástroj, ktorý vám umožní vytvárať a manažovať multikanálové kampane (email, sociálne médiá, eventy, hromadný emailing) jednoducho v jednom okne obrazovky.

OBCHODNÝ POTENCIÁL

Obchodný potenciál

Rozšírené možnosti segmentácie a systém na hodnotenie záujmu zákazníkov vám pomôže identifikovať, kedy je správny čas na oslovenie konkrétneho zákazníka. Záujem zákazníkov môžete zvýšiť prostredníctvom nastavenia automatizovaného procesu na zasielanie personalizovaného obsahu a ponúk na zákazníka.

SPOLUPRÁCA

Spolupráca marketingu a obchodu

Posilnite spoluprácu marektingového a predajného oddelenia. Predajcovia majú možnosť nahliadnuť do marketingových kalendárov a majú prístup k informáciám o kampaniach a ich cielení.

SIETE

Sociálny marketing

Komunikujte so svojimi zákazníkmi. Spojte sa so svojimi zákazníkmi prostredníctvom integrovaných sociálnych nástrojov. Merajte dosah a odozvu kampaní na sociálnych sieťach ako Twitter, Facebook a YouTube.

ANALÝZY

Marketingové analýzy

Prezentujte výsledky a dopad kampaní. Merajte výnosy z marketingových investícií a získajte reálny pohľad na ROI. Využívajte vizuálne panely a získajte jasný prehľad výsledkov kampane. Používajte známem nástroje Excel a Power BI na reportovanie.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možností, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics CRM? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER