B2B a B2C
Microsoft Dynamics NAV

Aktuálna situácia na trhu podnikových riešení prináša stále väčší dôraz na komplexné riešenia, ktoré v sebe zahŕňajú ako klasické ERP riešenia, tak aj portálové riešenia zabezpečujúce dostupnosť k údajom na internete a to v súlade s jednotlivými rolami užívateľov (dodávatelia, odberatelia, partneri a pod.).

B2B portál od WBI je komplexné riešenie, kde Microsoft Dynamics NAV, AX (príp. iný ERP alebo CRM systém) zastáva úlohu poskytovateľa dát, pričom klient k týmto údajom pristupuje cez svoj webový prehliadač (IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). Funkčnosť tohto riešenia však nespočíva iba v zobrazovaní dát. Pomocou portálu je možné dáta do ERP systému aj zadávať. V štandarde portálu je implementovaná funkčnosť zadávania objednávok s možnosťou ich priamej úhrady prostredníctvom ePay služieb (TatraPay, ČSOB Internet Banking, SporoPay, VUB), pričom túto je možné ľubovoľne rozširovať podľa požiadaviek aj na iné oblasti.

Pre každú internetovú aplikáciu je dôležité, aby bola pre užívateľov vzhľadovo príťažlivá a prehľadná, ale tiež maximálne bezpečná. B2B portál od WBI umožňuje zmeny vzhľadu podľa predstáv zákazníka, pričom je možné vybrať si z viacerých grafických návrhov. Otázka bezpečnosti je pri tomto riešení jedna z najdôležitejších. Aplikácia poskytuje viacero stupňov zabezpečenia, od serverového certifikátu jednoznačne identifikujúceho klientovi server, na ktorý sa pripája, cez šifrovanie dát pomocou protokolu SSL medzi webovým prehliadačom a serverom, až po šifrovanie konfiguračných dát B2B portálu na serveri.

Portálové riešenie B2B od spoločnosti WBI skvalitňuje a urýchľuje komunikáciu medzi firmami

Kľúčové vlastnosti

 • Možnosť logického a prehľadného zaradenia produktov do konkrétnych produktových kategórií.
 • Súčasťou riešenia je jednoduchý nástroj na import, resp. exportu produktov vo formáte XLS
 • Možnosť využitia všetkých dostupných a bežne používaných online platobných metód a spôsobov doručenia tovaru.
 • Cenové akcie a množstevné zľavy pre verných zákazníkov, resp. obchodných partnerov

Výhody riešenia

 • Nový komunikačný a obchodný kanál spoločnosti poskytuje možnosti na dramatické zvýšenie objemov predaja.
 • Aktívne budovanie databázy zákazníkov, možnosť komunikácie prostredníctvom zasielania pravidelných newsletterov
 • Úspora nákladov oproti klasickým distribučným kanálom
 • Úspora na materiáli, komunikačných nákladov a administrácii pri distribúcii informácií zákazníkom a predajným partnerom
 • Úspory z odťaženia call-centra a odbytového oddelenia
 • Maximum informácií je dostupných partnerom online v reálnom čase
 • Možnosť pripojenia na ekonomické systémy
 • Možnosť pripojenia cez rozhranie na ERP, alebo iné systémy
PRÁCA S PORTÁLOM
microsoft-project

Práca s portálom

Práca s B2B portálom od WBI začína zadaním URL adresy do webového prehliadača a jednoduchým prihlásením sa prostredníctvom mena a hesla. Následne si užívateľ (napríklad na strane odberateľa) môže prezerať všetky svoje dáta, ktoré mu systém poskytuje, štandardne to bývajú napr. nesplatené faktúry, zálohové faktúry, dobropisy, zmluvy a ďalšie. Rovnako tak môže vytvárať nové položky, pri ktorých je to umožnené, napr. nové objednávky, servisné zákazky. Pričom pri vytváraní má dostupné všetky potrebné číselníky a ihneď po odoslaní je daná entita vytvorená v Microsoft Dynamics NAV, AX.

SPRÁVA POUŽÍVATEĽOV
NAW2

Správa používateľov

Správa používateľov B2B je plne v réžii zákazníka, pre ktorého bol systém implementovaný. Jeho užívateľ s právami administrátora spravuje užívateľské účty cez jednoduché webové rozhranie, ktoré mu umožňuje pridávať užívateľov, priraďovať im role (napr. odberateľ, dodávateľ, obchodník), na základe ktorých sú im automaticky pridelené práva na jednotlivé funkcionality portálu.

ĎALŠIE FUNKČNOSTI
NAW2

Ďalšie funkčnosti

Okrem prístupu klientov k dátam z ERP systému prináša B2B portál od WBI aj mnohé ďalšie užitočné funkcionality. Poskytuje napríklad možnosť publikovania článkov a dokumentov pre klientov s nastavením obdobia, počas ktorého budú na portáli k dispozícii. Štandardnou funkčnosťou sú aj mailové notifikácie klientom po vybraných operáciách, napr. po vytvorení objednávky v MS Dynamics NAV dostane klient mailovú notifikáciu.

INTEGRÁCIA
NAW2

Integrácia s inými systémami

B2B portál využíva ERP (príp. CRM) systémy ako zdroje dát. Je možné ho napojiť na ľubovoľný ERP systém, ktorý poskytuje štandardné rozhranie (napr. SQL prístup, prístup cez webovú službu, prístup cez XML súbory a pod.).Toto pripojenie sa realizuje pomocou modulu poskytovateľa dát, ktorý je v štandarde vytvorený pre MS Dynamics NAV a XML súbory. V prípade iného ERP systému je možné vytvoriť novú verziu modulu pre tento konkrétny systém.

TECHNICKÉ PREDPOKLADY
NAW2

Technické predpoklady

B2B portál je implementovaný na platforme .NET Framework, preto je potrebné aby bol na webovom serveri operačný systém Windows Server 2003 a vyššie, IIS 6.0 a vyššie a .NET Framework 2.0 a vyššie. Na správu užívateľských účtov je možné použiť SQL Server 2005 (už od verzie EXPRESS), príp. XML súbory.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER