Business Intelligence
Microsoft Dynamics NAV

BI4Dynamics

Ide o medzinárodné riešenie, využívané stovkou spoločností v celej Európe, ktoré majú komplexný informačný systém MS Dynamics NAV. Navrhovanému riešeniu okrem samotného reportingu pridáva na hodnote aj multi-dimenzionálny pohľad na dáta, OLAP, analýzy, data mining, benchmarking, predpovede trendov.

Business Intelligence postavený na platforme BI4Dynamics, umožňuje užívateľom pohľad na údaje z Microsoft Dynamics NAV jednoducho, rýchlo a zrozumiteľne. Je navrhnutý a vyvinutý konzultantmi pre Microsoft Dynamics NAV a expertmi v oblasti reportingu a analýz informácií. BI4Dynamics podporuje natívnu databázu Microsoft Dynamics NAV a databázu Microsoft SQL. Využitie jednoduchého a ľahko dostupného nástroja MS SQL Analysis Services pre vytvorenie robustnej analytickej kocky, ktorá agreguje rôzne informácie a Microsoft Excel tak, aby umožnil publikovať kľúčové informácie o stave a vývoji podnikania v zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme v nástroji, s ktorým vedia užívatelia pracovať.

HLAVNÁ KNIHA
microsoft-project

Hlavná kniha

Umožňuje filtrovať údaje podľa firiem, v prípade, že systém obsahuje údaje o viacerých spoločnostiach. Tiež v hlavnej knihe je možné nazrieť do všetkých spoločností osobitne, ale aj sumárne. Údaje sa však dajú triediť aj na základe iných kritérií, napr. po pobočkách, tovarových skupinách a podobne.

ANALÝZY PREDAJA
NAW2

Analýzy predaja

Riešenie ponúka rozsiahle možnosti analýz predaja. Záleží len na užívateľovi, z akého pohľadu sa chce na predaj spoločnosti pozrieť, či podľa regiónov, krajín, produktov, produktových skupín, pobočiek/predajní firmy, obchodných zástupcov, obchodných tímov a podobne.

VÝVOJ POHĽADÁVOK
NAW2

Vývoj pohľadávok

V systéme je možné navoliť a analyzovať pre spoločnosť kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), v oblasti pohľadávok sú to napríklad priemerná výška pohľadávok, priemerná výška pohľadávok v lehote splatnosti, po lehote splatnosti, obrátka pohľadávok a podobne.

ŠTRUKTÚRA POHĽADÁVOK
NAW2

Štruktúra pohľadávok

Pohľadávky je možné členiť podľa zvolených kritérií, napríklad podľa dátumu splatnosti, podľa zákazníkov, podľa zákazníckych skupín a podobne. Na základe dostupných informácií je tiež možné predpovedať vývojové trendy.

PREDAJNÉ/NÁKUPNÉ OBJEDNÁVKY
NAW2

Predajné/nákupné objednávky

BI4Dynamics umožňuje sledovať históriu objednávok. Je možné analyzovať zmeny objednávok, čo sa týka súm, množstiev alebo zliav, ako aj stav objednávok. Toto poskytuje neobmedzené možnosti nových analýz.

ÚČTOVNÉ SCHÉMY
NAW2

Účtovné schémy

BI4Dynamics umožňuje sledovať históriu objednávok. Je možné analyzovať zmeny objednávok, čo sa týka súm, množstiev alebo zliav, ako aj stav objednávok. Toto poskytuje neobmedzené možnosti nových analýz.

Business Intelligence
Microsoft Dynamics NAV

Jet reports

JetReports predstavuje najnovší reportovací nástroj na vytváranie zostáv z Microsoft Dynamics NAV integrovaný do MS Excel, ktorý pomáha mapovať výkonnosť tímu, sledovať hospodárnosť stredísk, aktuálny stav hotovosti a ziskovosť jednotlivých produktov či porovnanie plánov s aktuálnym stavom v reálnom čase. Pre Microsoft Dynamics NAV 2009 a vyššie je uvoľnená zdarma edícia JetReports Express.

JetReports je užívateľsky jednoduchý nástroj, ku komfortnému ovládaniu plne postačuje znalosť Microsoft Excel. Skúsenosti s programovaním ani dátové sklady nie sú potrebné. Žiadna implementácia, len hodinka inštalácie skúsenejšieho užívateľa a môžete ihneď vytvárať zostavy.

Priamo z programu Excel je možné zobraziť a vytvárať reporty z akéhokoľvek modulu v Microsoft Dynamics NAV, hlavnej knihy, faktúr, tovaru skladu – všetko je online prepojené – tabuľky, polia, kalkulované polia aj dimenzie. Každý užívateľ si môže vytvárať vlastné reporty bez potreby technického zásahu programátora v Microsoft Dynamics NAV.

Jasné a včasné dáta sú predpokladom pre úspešné rozhodovanie. JetReports pomáha odhaliť kritické oblasti, porovná plány s reálnym vývojom, poskytne ad hoc analýzy a umožní operatívne reagovať.

Možnosti použitia JetReports Express

 • Detailné pohľady na hospodársky výsledok
 • Prehľady predaja podľa definovaných hľadísk (napr. top zákazníci, predajnosť jednotlivých produktov, prehľad výkonnosti predávajúcich a pod.)
 • Štatistiky zákaziek
 • Predpovede predaja
 • Výpočet definovaných KPI
 • Výhody použitia JetReports Express
 • Používanie známeho nástroja – MS Excel
 • Rýchly prístup k dátam
 • Flexibilita použitia
 • Pre existujúcich zákazníkov NAV 2009 je JetReport – Expres zdarma
 • Vytváranie reportu zvládne používateľ znalý štruktúry dát v NAV
 • 20 preddefinovaných reportov preložených do slovenčiny
 • Prehľad TOP zákazníkov
 • Očakávané predaje k aktuálnym
 • Tabuľky predajov
 • Prehľad výkonnosti predávajúcich
 • Predaje položiek podľa zákazníka
 • Vrátené položky dodávateľmi
 • Vrátené položky zákazníkmi
 • Obrat zásob
 • Obratová predvaha
 • Zostava KPI
 • Pracovný kapitál a likvidita
 • Obratová predvaha vs. minulý rok
 • Obratová predvaha vs rozpočet
 • Obratová predvaha podľa mesiacov
 • Zisky a straty
 • Mesačný výkaz ziskov a strát
 • Súhrn pohľadávok
 • Detaily pohľadávok
 • Súhrn záväzkov
 • Detaily záväzkov

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER