Cash Flow

Cash Flow (prehľad peňažných tokov) je rozdiel medzi bežnými príjmami a výdavkami spoločnosti za určité časové obdobie. Pre spoločnosť je kľúčový pozitívny Cash Flow, teda stav, keď príjmy prichádzajú do spoločnosti skôr ako ju jej výdavky opúšťajú. Je nepríjemné, ak sa spoločnosť dlhší čas dostáva do situácie, keď nemôže hradiť svoje výdavky v stanovených lehotách. Situácia sa môže niekedy dostať až tak ďaleko, že firme hrozí insolventnosť a platobná neschopnosť, čo predstavuje mimoriadne negatívny signál pre spolupracujúce firmy, najä dodávateľov, ale aj zákazníkov a partnerské spoločnosti. Ohrozená je dôveryhodnosť a imidž firmy.

Pre spoločnosť je veľmi dôležité zistiť zreteľné rozdiely v jej financiách ešte predtým, ako sa stanú realitou a podniknúť kroky na minimalizáciu ich negatívnych efektov, napríklad požiadať o krátkodobú pôžičku, prevádzkový úver a podobne. WBI si uvedomuje význam týchto informácií pre manažérske plánovanie a rozhodovanie, preto vyvinula softvérový nástroj na platforme riešenia Microsoft Dynamics NAV umožňujúci podrobne sledovať firemný Cash Flow a predvídať kritické situácie a obdobia v živote firmy.

Prečo je dobré mať plán Cash Flow

 • Pomáha spoločnosti poznať príliv a odliv peňažných prostriedkov
 • Pomáha zabrániť nedostatku peňažných prostriedkov a vopred prijať opatrenia
 • Pomáha investoroom posúdiť finančné zdravie spoločnosti
 • Je vysoko nápomocný pri plánovaní a riadení budúcich finančných záväzkov
 • Umožňuje spoločnosti odhaliť schopnosť pokryť mzdové náklady spoločnosti a ostatné neodkladné náklady

Čo vám umožní plán Cash Flow od spoločnosti WBI

 • Pohľad do všetkých spoločností osobitne, ale aj sumárne (v rámci databázy)
 • Možnosť úpravy položiek tak, aby čo najvernejšie zobrazovali skutočnosť
 • Možnosť vytvoriť manuálne položky, ktoré sa doposiaľ v ERP systéme nenachádzali, ale treba s nimi počítať
 • Možnosť modelovania skutočnosti a vytváranie viacerých verzií
 • Možnosť rozdelenia položky
 • Prácu v prehľadnom súbore v MS Excel
 • Možnosť modelovania aj priamo v MS Excel
 • Možnosť zobrazenia plánu Cash Flow v stanovenom časovom období (napr. od pondelka do piatka)
 • Možnosť používateľského nastavenia a editovania nastavenia
 • Zobrazenie plánu Cash Flow po jednotlivých dňoch, mesiacoch, štvrťrokoch
 • Variabilné nastavenie plánu Cash Flow pre potreby spoločnosti k danému dňu (to znemená, že v jednotlivé dni sú zobrazené len tie položky, ktoré majú dátum splatnosti v daný deň)
 • Variabilitu zobrazených kategórií

V systéme sú ku každému časovému obdobiu uvedené dve hodnoty, z ktorých jedna zobrazuje reálne hodnoty a druhá určité prognózy na základe spoločnosťou upravených dát (posun dátumu po splatnosti na základe dohody so zákazníkom atď.) Zmena dát umožňuje upraviť Cash Flow tak, že bude odrážať skutočnosť tak presne, ako je to možné. Pre správne nastavenie výkazu Cash Flow je podstatné poznať svoje pravidelné príjmy a výdavky. Pravidelné príjmy a výdavky sú zobrazené v reporte podľa preddefinovaných kategórií vytvorených na základe analýzy položiek, ktoré tvoria najpodstatnejšiu časť operácií ovplyvňujúcich Cash Flow spoločnosti (mzdy, odvody, dane, náklady na služby – reklama, inzercia, telefónne poplatky a podobne).

MODEL CASH FLOW
NAW2

Model Cash Flow

Prevažná časť údajov, ktoré potrebujete spracovávať sa nachádza vo vašom riešení Microsoft Dynamics NAV. Nie je však jednoduché spracovávať ich takým spôsobom, aby bolo možné vniesť do nich vaše predikcie. Môžu existovať aj údaje, ktoré sa priamo v Microsoft Dynamics NAV nenachádzajú a napriek tomu ich treba zohľadniť. Preto spoločnosť WBI pripravila nový pohľad na údaje v systéme s možnosťou ich editácie nástrojom MS Excel.

ZOBRAZOVANIE V MS EXCEL
microsoft-project

Zobrazovanie v MS Excel

Súbor MS Excel obsahuje dva hárky. Na prvom hárku sú údaje načítané z buffera, na druhom je zobrazená kontingenčná tabuľka z týchto dát. V MS Excel je taktiež možné modifikovať vyššie spomínané dva stĺpce a pridávať nové záznamy. Tiež je možné zvoliť verziu, ktorá sa do MS Excel načíta (sledovanie historických verzií Cash Flow).

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk.

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER