Čítačky čiarových kódov
Microsoft Dynamics NAV

Neustály rast množstva tovarov na trhu si vyžaduje zavádzať efektívne a komplexné systémy riadenia skladových operácií. Microsoft Dynamics NAV ponúka rôzne možnosti riešenia pre sklad. Tieto sú však štandardne dostupné iba pre užívateľov pracujúcich s informačným systémom, pričom táto práca vyžaduje určitý stupeň znalosti procesov a samotného informačného systému. V rámci skladu však existuje mnoho pracovníkov, ktorí tieto znalosti nemajú, príp. nemajú dostatok času na vykonávanie svojej pracovnej činnosti aj obsluhu informačného systému. Potrebujú iba úzko špecifickú funkčnosť NAV a potrebujú aby ju mohli vykonávať počas svojej obvyklej pracovnej činnosti (napr. príjem tovaru, výdaj tovaru, inventúra, presuny tovaru).

Tieto požiadavky spája riešenie čítačiek čiarových kódov od spoločnosti WBI, ktoré optimalizuje všetky skladové procesy od príjmu tovaru, uskladnenia, balenia, inventúry až po výdaj tovaru. Riešenie umožní čítačke čiarových kódov po pripojení do WiFi siete odosielať a prijímať údaje z Microsoft Dynamics NAV a zobrazovať ich koncovému užívateľovi v jednoduchej a prehľadnej forme. Koncový užívateľ tak môže vykonávať svoju prácu a pomocou čítačky pracovať aj s informačným systémom.

Informácie o riešení

Základnými implementovanými funkčnosťami sú príjem tovaru, výdaj tovaru, inventúra, presun tovaru, balenie tovaru, triedenie tovaru. Príprava na tieto operácie je vykonaná v Microsoft Dynamics NAV – vytvoria sa príslušné skladové doklady a priradia sa užívateľom na spracovanie. Každý užívateľ sa prihlási do čítačky svojim menom a heslom.

Následne užívateľ uvedie typ operácie, ktorú ide vykonávať. Zobrazia sa mu iba tie skladové doklady, ktoré mu priradil manažér skladu v Microsoft Dynamics NAV. Tieto môže postupne spracovávať.

Spracovávanie prebieha jednoduchou formou snímania čiarových kódov z príslušných tovarov, doplnenia potrebných informácií (napr. množstva prijímaného tovaru) a odoslania. Ihneď po odoslaní sa dáta prenášajú na spracovávaný

skladový doklad do Microsoft Dynamics NAV a aktualizujú ho. Týmto spôsobom je zachovaná aktuálnosť údajov v Microsoft Dynamics NAV v každom okamihu spracovávania dokladov.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER