EDI komunikácia
Microsoft Dynamics NAV

Informačný systém Microsoft Dynamics NAV obsahuje funkčnosť, ktorá umožňuje komunikovať so systémom EDI. Tento nástroj je veľmi užitočný hlavne v tých prípadoch, kde používatelia komunikujú so svojimi zákazníkmi pomocou EDI komunikácie, kde dochádza k elektronickej výmene obchodných dokladov (objednávky, faktúry).

Hlavné funkcie EDI komunikácie

  • Import objednávok z EDI do Microsoft Dynamics NAV
  • Export dodávok z Microsoft Dynamics NAV do EDI
  • Export faktúr z Microsoft Dynamics NAV do EDI
  • Export dobropisov z Microsoft Dynamics NAV do EDI
  • Žurnál EDI – celkový prehlaď všetkých vykonaných operácií

Funkčnosti EDI komunikácie

Funkčnosť EDI komunikácie použijete v prípade, keď je nutné používať pri komunikácii so zákazníkmi či dodávateľmi elektronickú výmenu dát. Elektronickou výmenou dát sa rozumie:

  • Import objednávok z EDI do Microsoft Dynamics NAV – príjem objednávok v elektronickej podobe od zákazníkov.
  • Export dodávok z Microsoft Dynamics NAV do EDI – tzn. že môže svojim dodávateľom posielať objednávky v elektronickej podobe.
  • Export faktúr z NAV do EDI – posielanie faktúr svojim zákazníkom
  • Export dobropisov z Microsoft Dynamics NAV do EDI – posielanie dobropisov svojim zákazníkom

V prípade potreby je možné jednoducho rozšíriť komunikáciu aj na iné typy dokladov.

V súčasnosti používa EDI komunikáciu väčšina veľkých obchodných reťazcov, ktoré komunikujú so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi v zásade pomocou elektronickej výmeny dát. Funkčnosť EDI komunikácie automatizuje zadávanie objednávok a faktúr do IS, kde po importe sú v IS vytvorené príslušné hlavičky s riadkami objednávok či faktúr. Na druhej strane pri exporte dokladov s IS odpadá papierové posielanie objednávok či faktúr.

Súčasťou tejto funkčnosti je aj „Žurnál EDI“, ktorý slúži pre zobrazenie všetkých uskutočnených importných a exportných transakcií. Komunikácia plne podporuje sledovanie sériových čísiel a šarží.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER