Konsolidácia
Microsoft Dynamics NAV

Získajte konsolidované účtovné údaje z rôznych spoločností prepojených vlastníckymi vzťahmi. Konsolidovať údaje môžete bez ohľadu na používané účtovné systémy a peňažné meny.

Konsolidácia v Microsoft Dynamics NAV predstavuje bezpečnú a spoľahlivú kombináciu údajov hlavných účtovných kníh dvoch alebo viacerých samostatných spoločností do jednej spoločnosti. 

Konsolidovať môžete

  • naprieč rozličnými účtovnými osnovami,
  • spoločnosti s rozličnými fiškálnymi rokmi,
  • buď celkový objem alebo špecifické percento určitých finaných informácií (toto percento môže vyjadrovať napríklad váš percentuálny podiel na vlastníctve spoločnosti),
  • spoločnosti s rozličnými finančnými menami,
  • použitím rozličných metód prekladu individuálnych účtovných osnov.

Práca s databázami

  • Konsolidovať môžete spoločnosti, ktoré pracujú s rovnakými databázami, ako cielová zjednocujúca spoločnosť,
  • s inými databázami Microsoft Dynamics NAV, vrátane databáz v starých verziách,
  • ako aj spoločnosti pracujúce s inými účtovnými a obchodnými riadiacimi programami (za predpokladu, že dokážete exportováť dáta z týchto programov do súboru v požadovanom formáte)

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk.

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER