Dlhodobý majetok
Microsoft Dynamics NAV

Praktická správa vášho dlhodobého majetku a vybavenia, vhodná aj pre medzinárodné firmy, využívajúce rôzne metódy odpisovania. S Microsoft Dynamics NAV dokážete rozdeliť náklady na viacero oddelení a projektov, ako aj spravovať poistenie a údržbu majetku.

Microsoft Dynamics NAV vám prinesie možnosť komplešne riadiť dlhodobý majetok, jeho štruktúru, odpisovanie a súvisiace náklady. Prehľad si udržíte vďaka bohatým reportom a štatistikám.

DLHODOBÝ MAJETOK
microsoft-project

Dlhodobý majetok

Microsoft Dynamics NAV vám poskytuje prehľad o dlhodobom majetku, ako aj účtovanie rôznych súvisiacich transakcií – akvizície, odpisy, znehodnotenie, vyradenie, zhodnotenie. Každému dlhodobému majetku môžete nastaviť knihu odpisov s definovanýmimetódami a podmienkami pre výpočet odpisov.

ROZDELENIE
NAW2

Rozdelenie dlhodobého majetku

Dlhodobý majetko niekedy využíva viacero oddelení alebo viacero projektov, preto Microsoft Dynamics NAV umožňuje percentuálne rozdeliť transakcie dlhodobého majetku (napr. odpisy alebo náklady na obstaranie) a priradiť ich príslušným útvarom alebo projektom.

POISTENIE
NAW2

Poistenie

S Microsoft Dynamics NAV nestratíte prehľad o poistnom krytí a ročných poisteniach, týkajúcich sa vášho dlhodobého majetku. Jednoducho zistíte, či poistenie tohto majetku nie je príliš vysoké alebo príliš nízke. Každý majetok môžete pripojiť jednej alebo viacerým poistným zmluvám.

ÚDRŽBA
NAW2

Údržba

Evidencia nákladov na údržbu a servis pre každý dlhodobý majetok je súčasťou systému Microsoft Dynamics NAV. Poskytuje vám podrobné informácie, ktoré potrebujete na analýzy a rozhodovanie o vyradení dlhodobého majetku.

REKLASIFIKÁCIA
NAW2

Reklasifikácia

Reklasifikácia vám v Microsoft Dynamics NAV poslúži na preradenie celého dlhodobého majetku alebo jeho časti napríklad z jedného oddelenia na druhé. Majetok môžete rozdeliť na niekoľko častí alebo naopak, časti pospájať do celku. Môžete tak napríklad vyradiť len potrebnú časť dlhodobého majetku.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk.

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER