Mzdy
Microsoft Dynamics NAV

Modul MZDY je softvérová aplikácia plne integrovaná do informačného systému Microsoft Dynamics. Umožňuje vedenie mzdovej evidencie, ktorá je nevyhnutná pre spracovanie miezd zamestnancov v každej spoločnosti. Automatizované procesy, jednoduché exporty, opravy do minula, vyše 60 šablón reportov vám nielen ušetria množstvo času stráveného prácnym zadávaním údajov, ale najmä zaručia súlad s aktuálnou slovenskou legislatívou. Spracovanie miezd je tak jednoduchšie, menej chybové a časovo nenáročnejšie na váš čas.

WBI, s.r.o., vyvíja a implementuje špecializovaný modul MZDY pre Microsoft Dynamics ako jediná spoločnosť na Slovensku. Modul MZDY je vhodný pre malé podniky, ako aj veľké výrobné spoločnosti. V súčasnosti naše riešenie využívajú aj veľké pracovné agentúry spracovávajúce mzdy pre tisíce zamestnancov.

Hlavné prínosy modulu MZDY

 • Rýchla a jednoduchá práca
  Automatizované procesy a hromadné zadávanie mesačných údajov šetria váš čas ktorý každý mesiac trávite pri ich ručnom zadávaní. Variabilný systém na import údajov z programu Microsoft Excel a zároveň export do programov Microsoft Excel a Microsoft Word, umožňujú používateľom zadefinovať rozsah výberu podľa potreby a vytvárať tak vlastné reporty aj bez využitia platených služieb externých programátorov. Takto je možné programom plniť údaje do dokumentov a vytvárať zmluvy, dohody, dodatky a využívať výhody hromadnej korešpondencie. Agenda týkajúca sa spracovania dokumentácie miezd sa stáva pre zamestnancov jednoduchšou a vyžaduje menej času.
 • Sledovanie a aplikácia legislatívnych zmien
  Modul MZDY pri evidencii údajov a pri procesoch spracovania miezd postupuje podľa slovenských legislatívnych predpisov. Náš mzdový tím priebežne aplikuje zverejnené zmeny v zákonoch do mzdového modulu a periodicky vykonáva jeho aktualizáciu u všetkých svojich klientov, čím ich podporuje pri sledovaní a aplikácii často neprehľadných legislatívnych zmien. Modul MZDY na základe obmedzení zamedzuje chybám pri zadávaní údajov a nepovoľuje nekorektné výpočty.
 • Aktívny a user – friendly support pre zákazníkov
  Náš mzdový tím poskytuje profesionálny a spoľahlivý support pre zákazníkov. Ak máte problém alebo otázku, máte sa na koho obrátiť. Požiadavky klientov na rozšírenie funkcií, nastavenia, poradenstvo a konzultácie riešime promptne, v prevažnej väčšine prípadov na počkanie.
 • Integrované funkcie pre základnú personalistiku
  Modul MZDY spolupracuje s modulom Ľudské zdroje a umožňuje prepojenú alebo samostatnú evidenciu údajov o zamestnancoch. Modul Ľudské zdroje slúži na využitie základných údajov o zamestnancovi v ďalších moduloch informačného systému Microsoft Dynamics, napríklad v doprave, projektoch, účtovníctve a iných.
 • Jediný dodávateľ špecializovaného modulu MZDY pre NAV
  Spoločnosť WBI, s.r.o. ako jediná v Slovenskej republike vyvíja a implementuje špecializovaný mzdový modul pre Microsoft Dynamics s podporou slovenskej legislatívy. Modul MZDY pracuje s dimenziami, ktoré sú plošne nastaviteľné pre celý informačný systém Microsoft Dynamics a poskytuje prepojenia na moduly Majetok, Ľudské zdroje, Výroba, Projekty a iné.
 • Systém vhodný aj pre veľké pracovné agentúry
  Modul MZDY dokáže spracovávať mzdy v rámci jednej organizácie podľa dimenzií, čo znamená, že dokáže spracovávať mzdy čiastkovo, len pre určitú skupinu zamestnancov. Takisto je možná aj čiastková fakturácia za tieto skupiny. Táto funkcia je obzvlášť prínosná pre veľké pracovné a personálne agentúry a pre spracovávateľov miezd pre externých klientov. Umožňuje postupné spracovanie miezd podľa rôznych parametrov počnúc spracovaním mzdy online len pre jedného zamestnanca, pre skupinu zamestnancov až po hromadné spracovanie miezd pre celú spoločnosť.
OPRAVY DO MINULOSTI
microsoft-project

Opravy do minulosti

Modul MZDY disponuje ojedinelou funkciou Opravy do minula, ktorá umožňuje vykonať opravu evidenčných údajov a zložiek mzdy priamo v nesprávne spracovanom uzatvorenom mzdovom období, pričom sa zmena automaticky premietne do všetkých súvisiacich oblastí, čo umožňuje vygenerovať všetky reporty nanovo a podať všetky opravné výkazy bez nutnosti ďalších úprav. V aktuálnom období sa zapracované rozdiely premietnu len do prevodných príkazov na úhradu miezd a odvodov, takže všetky údaje sú na správnom mieste a pri spätnej kontrole nie je potrebné zmeny vyhľadávať v poznámkach. Súčasne však program umožňuje v každom čase vyčíslenie opráv do minula na výplatných páskach, rekapituláciách a iných rozdielových reportoch.

PREZERANIE HISTÓRIE
NAW2

Pohodlné prezeranie historických údajov

Modul MZDY ukladá históriu všetkých údajov na mesačnej báze, pričom umožňuje ich prezeranie v každom čase komfortným riešením presúvania práve otvoreného okna na zvolené mzdové obdobie, pričom údaje v uzatvorených mesiacoch nie je možné prepisovať.

SLEDOVANIE ZMIEN
NAW2

Sledovanie zmien

Informačný systém Microsoft Dynamics vo všetkých svojich častiach umožňuje po aktivovaní funkcie sledovanie všetkých alebo klientom vybraných zmien v databáze, takže pri väčšom počte používateľov je možné jednoducho sledovať pôvod zmien.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk.

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER