Používateľské roly
Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV RTC – riešenie ušité na mieru pre vašich zamestnancov a pre váš biznis.

Ako zjednodušíte veci v každodennom živote? Odstránite neporiadok? Upracete zvyšok? Dáte veci tam, kde ich jednoducho a rýchlo nájdete?

To je presne to, čo Klient prispôsobenej úlohy Microsoftu Dynamics NAV urobí s vašou pracovnou stanicou. Skryje 90 % funkcií, ktoré nepotrebujete. Zvýrazní akcie a informácie, ktoré potrebujete, čím vám pripraví prehľadné zobrazenie a náhľad na pripravované úlohy – pomáha vám stanoviť priority v úlohách a udržuje vašu prácu produktívnou, povzbudivou a zábavnou.

Prieskum s viac ako 2000 ľuďmi

Pozreli sme sa na spoločnosti ako je tá vaša a pýtali sme ľudí v:

Pracovných situáciách zo skutočného života – pozorovali sme ľudí, podobných tým vašim, aby sme zistili, ako pracujú a prečo konajú ako konajú.

Štúdiách použiteľnosti – pozorovali sme náhodnú skupinu ľudí pri používaní našich centier úloh a uistili sme sa, že sa im s nimi pracuje jednoducho.

Štúdiách želanosti – pýtali sme sa ich otázky určené k vybudovaniu užívateľskej skúsenosti, bez ktorej by nechceli pracovať

Všetky tieto vstupy boli použité pri vytváraní modelu zákazníka v Microsoft Dynamics. Dokázali sme definovať 61 odlišných rolí, z ktorých každá reprezentuje typický pohľad skutočných ľudí v skutočnej práci, zahrňujúc esenciálne podnikateľské funkcie v oblasti financií, predaja, marketingu, IT, výroby, logistiky a podpory zákazníkov.

Ciele dizajnu

Hneď ako sme mali definované roly, použili sme ich k vytvoreniu dosiaľ najintuitívnejšieho používateľského dizajnu v ERP produktoch. Základnými dizajnovými cieľmi bolo:

 • Vytvoriť roly
 • Zredukovať komplexnosť
 • Pomôcť užívateľom sústrediť sa na dôležité úlohy
 • Podporiť rýchly náhľad činností
 • Zvýšiť spoluprácu
 • Vytvoriť intuitívne a navyknuté užívateľské rozhranie
 • Umožniť zastupovanie a rýchle zaškolenie nového pracovníka

Centrá úloh „out-of-box“ pre úspešný moderný biznis

Keď otvoríte Microsoft Dynamics NAV, nájdete Centrá úloh pripravených k činnosti. Pretože väčšina ľudí má viac ako len jednu úlohu v spoločnosti (najmä ak ide len o drobné úlohy), dajú sa kombinovať rozličné úlohy na vytvorenie konkrétneho užívateľského profilu, ktorý sa stane rolou v Centre úloh.

Čo je Centrum úloh?

Na použitie Microsoft Dynamics NAV sa vaši zamestnanci prihlásia do Centra úloh, do ich vlastného užívateľského profilu, na svoje osobné miesto vo vašom systéme riadenia podniku. Centrum úloh im zobrazí úlohy a aktivity, ktoré majú vykonať, pričom im poskytne náhľad na to, čo už urobili a čo ich čaká. Umožňuje im sústrediť sa na svoje úlohy a zorganizovať si svoj čas.

Personalizácia vášho Centra úloh je jednoduchá

Ďalší aspekt RTC klienta, ktorý môže mať veľký dopad na flexibilitu vašej spoločnosti je, že každé Centrum rolí sa veľmi jednoducho personalizuje – bez pomoci programátora. Zobrazením a skrytím elementov si dokáže vybrať úroveň komplexnosti, ktorú potrebuje, prípadne si aj pridať ďalšie funkcie ako sa jej vlastná úloha rozrastá alebo odstrániť funkcie, ktoré nepoužíva.

Práca s Centrom úloh

Skúsenosti s RTC klientom podporujú roly, ktoré vaši ľudia zohrávajú – aby sadli vašej spoločnosti. Či je to už pre účtovníka alebo pre pracovníka skladu, každý užívateľský profil môže mať vlastné Centrum úloh, ktoré im pomáha:

 • Realizovať úlohy efektívne a pohodlne výberom úrovne komplexnosti, ktorá najviac vyhovuje spôsobu ich práce.
 • Podniknúť efektívne úkony vďaka ľahkému vyhľadávaniu a využívaniu potrebných informácií.
 • Vidieť ich vlastné pozitívne kontribúcie vďaka prehľadu úloh, na ktorých pracovali a ktoré ich čakajú, v kontexte firemného workflow.

Cíťte sa vo Vašom Centre úloh ako doma

Stolári vravia: „miluj svoj sústruh“. My vravíme: „cíť sa vo svojom Centre úloh ako doma“ – a vaša produktivita bude vždy vysoká. Toto je užívateľská skúsenosť s Microsoft Dynamics NAV – udržuje vás v práci informovaného, povzbudeného a uvoľneného.

Hlavné body vstupov do Microsoft Dynamics NAV sú pre užívateľa tieto kľúčové prvky:

 • Centrum úloh
 • Aktivity
 • Moje zoznamy
 • Podokno Microsoft Outlook
 • Grafy a tabuľky

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER