Účtovníctvo
Microsoft Dynamics NAV

S Microsoft Dynamics NAV efektívne vediete účtovníctvo, napr. hlavnú účtovnú knihu, záväzky, pohľadávky, sklady, majetok, ale aj manažérske účtovníctvo, vzťahy s bankami a peňažné toky. Vaši účtovníci, analytici a manažéri majú vždy prehľad o finančnom zdraví firmy, ľahko vytvárajú kalkulácie, plány a ich porovnania.

S Microsoft Dynamics NAV získate absolútna integritu a kozistentnosť účtovných dát, ktoré sú nevyhnutné na efektívne a bezchybné vedenie účtovníctva.

HLAVNÁ KNIHA
NAW2

Hlavná kniha

Všetky základné funkcie nutné pre založenie spoločnosti a zaúčtovanie, pre vecné položky, účtovné osnovy, finančné denníky, prehľady DPH pre finančné úrady, opakované denníky a kódy zdrojov. Microsoft Dynamics NAV obsahuje aj aplikácie pre interné a externé výkazníctvo, schvalovanie predajných a nákupných dokladov, účtovanie a vykazovanie vo viacerých menách, prepojenie na externé dokumenty, nastavenie archivácie dokladov a mnoho ďalších užitočných funkcií.

SCHÉMY
microsoft-project

Účtovné schémy

Účtovné schémy sú výkonný nástroj pre finančné výkazníctvo, ktorý pomáha účtovným a finančným analytikom extrahovať najdôležitejšie podnikové dáta z účtovnej osnovy, rozpočtov, účtov peňažných tokov a typov nákladov do finančných výkazov.

ROZPOČTY
NAW2

Rozpočty

V Microsoft Dynamics NAV dokážete pracovať s rozpočtami na účtoch vecných položiek. Po vytvorení rozpočtu si môžete vytlaččiť výsledovku, ktorá vám ukáže odchýlky od rozpočtu. Pracovať môžete aj s viacerými rozpočtami naraz.

PROTOKOL ZMIEN
NAW2

Protokol zmien

Vďaka protokolu zmien môžete zaznamenať používateľské zmeny vykonané v kmeňových dátach Microsoft Dynamics NAV. Zaevidovať môžete všetky priame úpravy dát okrem zmien v „pracovných dokumentoch“, akými sú denníky, predajné a nákupné objednávky. S protokolom zmien získate chronologický zoznam všetkých zmien a identifikovať používateľa, ktorý zmeny vykonal.

VNÚTROPODNIKOVÉ ÚČ.
NAW2

Vnútropodnikové účtovníctvo

Microsoft Dynamics NAV vám umožňuje spravovať účtovníctvo pre viac než len jednu spoločnosť. Spoločnosti môžu byť v rovnakej alebo v jednej z niekoľkých rôzných databáz. Používatelia môžu riadiť tok spracovania dokumentov. Transakcie sú dokončované vo finančnom denníku alebo prostredníctvom pohľadávok a záväzkov, čo umožňuje správne vyrovananie a používanie rôznych mien.

ZODPOVEDNOSŤ
NAW2

Centrá zodpovednosti

Microsoft Dynamics NAV umožňuje nastaviť ziskové a nákladové strediská. Môžete nastaviť väzbu medzi užívateľom a určitým centrom zodpovednosti tak, aby sa zobrazili len doklady o predaji a nákupe týkajúcom sa konkrétneho používateľa.

NÁKLADY
NAW2

Nákladové účtovníctvo

Preniknite lepšie do rozpočtových a skutočných nákladov na prevádzku, projekty, produkty a oddelenia. Nákladové účtovníctvo synchronizuje inforácie o nákladoch s vecnými položkami a potom tieto informácie rozúčtuje do rôznych nákladových stredísk a objektov.

Kontaktujte nás:

Máte otázky alebo sa chcete poradiť? Neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom správy na info@wbi.sk.

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

WBI Academy

Chcete si stiahnuť viac materiálov (prípadové štúdie, brožúry, videá…) o Microsoft Dynamics NAV? Vstúpte do našej WBI Academy.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER