Absencie/Dovolenky
Microsoft SharePoint

Evidencia a schvaľovanie dovoleniek/absencií jednoúrovňovým procesom. Kalendárový prehľad podľa období a štruktúry firmy. Sumárny tabuľkový výstup pre mzdové oddelenie. Pracovné dni a zostatok dovolenky sa rátajú automaticky. Riešenie pokrýva aj evidenciu a schvaľovanie v rámci viacerých krajín, pričom každá krajina má štátne sviatky definované samostatne.

Dovolenky – Služobné cesty – Náhradné voľno – Práca z domu – Neplatené voľno – Návšteva lekára – Sprevádzanie príbuzného – Priepustky – Práceneschopnosť – Svadba – Pohreb

Pravidlá pre schvaľovanie dovoleniek alebo absencií je možné spravovať priamo v prostredí SharePoint. Ide o jednoduché operácie, na ktoré postačia znalosti na úrovni používateľa MS Office.

Žiadosť

Formulár obsahuje polia Žiadateľ, Čerpanie od, Čerpanie do, Miesto pobytu, Poznámka.

Formulár kontroluje duplicity a zostatok dovolenky žiadateľa.

Nadriadený pracovník môže vložiť do systému dovolenku za svojho podriadeného.

Proces

Parametrizovaný subsystém workflow sa spúšťa automaticky po zadaní žiadosti: Schvalovateľovi je vytvorená nová úloha, o ktorej je notifikovaný e-mailom.

Oprávnenia majú len príslušný žiadateľ a schvaľovateľ, vďaka čomu ide o bezpečné riešenie reálne využiteľné vo firemnom prostredí.

Prehľady

Okrem vlastného prehľadu všetkých aktívnych úloh poskytuje riešenie aj spoločný kalendárový pohľad na dovolenky všetkých zamestnancov.

Kalendár je možné prepojiť s Outlookom, zobraziť si mesačný, týždenný alebo denný prehľad.

Možno nastaviť oprávnenia, aby zamestnanec videl len dovolenky svoje alebo svojho oddelenia.

Export

Riešenie umožňuje export do Excelu a následný import dát do personálneho systému.

Export rozdeľuje dovolenky siahajúce do ďalšieho mesiaca.

ROZŠÍRENIE

Riešenie je možné rozšíriť napríklad o jednosmernú synchronizáciu SharePoint hierarchie s personálnym systémom a Active Directory. Táto hierarchia automaticky definuje schvaľovateľa pre každý útvar.

Systém umožňuje nastaviť aj viacúrovňový alebo zložitejší systém schvaľovania.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER