Evidencia pošty
Microsoft SharePoint

Odoslanú aj došlú poštu člení na obyčajnú, doporučenú, faktúry, zmluvy a pod. Pre jednotlivé typy môžete nastaviť notifikácie alebo automatizovaný proces následných krokov. Riešenie umožňuje jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie podľa rôznych kritérií. Tlačové výstupy agregované podľa oddelení sú využívané na osobné prevzatie zásielok prislúchajúcich jednotlivým sekretariátom. Na sumárnom prehľade je zoznam všetkých zásielok na prevzatie a priestor pre podpis osoby, ktorá zásielku prevzala z podateľne.

Pošta – základná verzia

 • Evidencia zásielky
 • Vytvorenie spisu
 • Zoznam zásielok
 • Zoznam spisov
 • Proces vybavenia

Spisová služba – rozšírená verzia

 • Evidencia zásielok/spisov
 • Stav vybavenia
 • Proces vybavenia
 • Automatické notifikácie
 • Hromadné obálky
 • Export: Podacie hárky
 • Zmena vlastníka spisu/zásielky
 • Vyradenie

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next