HR portál
Microsoft SharePoint

Vstupnou bránou doň je osobná karta so všetkými súvisiacimi dokumentmi – vstupný/výstupný list, prehľad vzdelania, certifikátov a skúseností. Správca môže upravovať organizačnú štruktúru a všetky personálne údaje zamestnancov. Súčasťou môže byť aj evidencia a schvaľovanie absencií.

Personálne informácie možno sprístupniť podľa oprávnení všetkým zamestnancom, najmä manažérom. Vďaka tomu už nemusia vedúci pacovníci kvôli každej potrebnej personálnej informácii kontaktovať personálne oddelenie.

HR portál sa skladá zo

  • zoznamu zamestnancov
  • zoznamu pozícií
  • osobných kariet zamestnancov

Na záznam zamestnanca sú naviazané ďalšie zoznamy – zmluvy, certifkáty, oprávnenia, hodnotenia…

Zoznam pozícií má väzbu na definovateľný zoznam tzv. povinných úkonov – školenia, prehliadky, certifikáty…

Oprávnenia

Vzhľadom na citlivosť informácií je proces vytvárania záznamov a prideľovania oprávnení nastavený veľmi striktne.

Nadštandard

V prípade potreby môžu byť do riešenia HR portál zakomponované ďalšie rozširujúce procesy a možnosti – napríklad sprístupnenie informácií o mzde a príplatkoch a umožnenie zadávania príplatkov.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER