Intranet
Microsoft SharePoint

Ako intranet sú najčastejšie označované interné webové stránky spoločnosti, ktoré zhromažďujú informácie, dokumenty a umožňujú komunikáciu vo vnútri spoločnosti. Zväčša kopírujú organizačnú štruktúru spoločnosti. Obsah je prístupný podľa oddelení, účasti na projektoch, prístupových práv alebo iných kritérií.

Spoločnosť WBI ponúka na účely vybudovania intranetu vlastné portálové riešenie na báze SharePointu. Rozširuje jeho možnosti o ďalšie vlastnosti a nástroje a umožňuje zefektívniť tvorbu zákazníckeho intranetu. 

Hlavné prínosy intranetu

 • Dostupnosť informácií a dokumentov (napr. reporty pre manažment, dokumenty projektového tímu alebo oddelenia) podľa oprávnenia
 • Riadenie, automatizácia a zefektívnenie vnútropodnikových procesov
 • Podpora spolupráce
 • Dostupnosť aj z lokalít mimo spoločnosti a z rôznych zariadení (tablet, domáci notebook)

Typický obsah intranetu

 • Interné smernice, ISO dokumentácia
 • Reporty, výstupy a informácie z rôznych zdrojov (ERP, BI, CRM, Výroba, dochádzka…)
 • Organizačná štruktúra a zoznam pracovníkov, pozícia, telefón a lokalita, prípadne aj prítomnosť na pracovisku
 • Personálne záležitosti – žiadosti o dovolenku a pod.
 • Linky na dôležité alebo zaujímavé odkazy
 • Nástroj na spoluprácu tímov, kooperáciu na projektoch
 • Komunikácia so zamestnancami formou oznamov, interných prieskumov
 • Zdieľanie spoločných zdrojov – autá, miestnosti, vybavenie
 • Centralizované a zabezpečené úložisko dokumentov vrátane procesov nad nimi – schvaľovanie, notifikácie, pripomienkovanie, eskalácie
 • Šablóny dokumentov
 • Zaznamenávanie rutinných činností – správy zo služobných ciest, helpdesk…
 • Doplňujúce informácie – počasie, jedálny lístok, burza…

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER