ISO Portál
Microsoft SharePoint

Slúži na ukladanie a publikovanie kompletnej dokumentácie. Člení sa na viacero knižníc, obsahuje pripravené procesy (pre pripomienkovanie, schvaľovanie a publikovanie dokumentov), ako aj formuláre pre evidenciu a riadenie výsledkov auditov (interných aj externých) a zistení. K zisteniam sú viazané nápravné opatrenia.

Zavedenie ISO noriem predstavuje pomerne náročný proces, ktorého výsledkom je komplexná dokumentácia. Túto dokumentáciu je potrebné vytvoriť, pripomienkovať, schváliť, publikovať, udržovať, aktualizovať a dopĺňať ďalšími dokumentmi. Ide väčšinou o veľmi rozsiahlu dokumentáciu s množstvom autorov, vzájomnými väzbami a odkazmi medzi dokumentmi – ISO portál je ideálny nástroj na správu takejto dokumentácie, pretože:

podporuje spoluprácu členov tímu, riadi prístupové práva, zodpovednosti schvalovateľov a riadi workflow dokumentu od jeho vzniku až po archivovanie a vyradenie.

ISO dokumentácia je rozdelená do knižníc, ktoré možno meniť:

 • Strategická dokumentácia
 • Základná dokumentácia SMK
 • Riadiaca dokumentácia
 • Pracovné postupy
 • Sprievodné listy
 • Smernice
 • Zápisy z porád
 • Vzory dokumentov a formuláre
 • Nezhody a pozorovania
 • Nápravná a preventívna činnosť
 • Správy z interných auditov
 • Hodnotenie dodávateľov
 • Vzdelávanie zamestnancov

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next