Riadenie IT zdrojov
Microsoft SharePoint

Ide o nástroj na centrálnu evidenciu firemného hardvéru, softvéru a licencií. Každé zariadenie (PC, server, tlačiareň…) má svoju kartu, na ktorej sú evidované komponenty ako procesor, pamäť, pevný disk, spotrebný materiál… Systém poskytuje aj rôzne prehľady, napríklad o obsadenosti zdrojov, ich poruchovosti, spotrebe a pod.

Riešenie zabezpečujúce presnú evidenciu IT zdrojov, ktoré je oveľa podrobnejšie než bežná evidencia majetku.

Evidencii podlieha každý kus IT majetku.

Jendotlivé zdroje sú rozdelené do kategórií.

Každý zdroj je podrobne popísaný aj s technickými paramentrami.

Je možná evidencia doplnkov ako myš, káble, nainštalovaný softvér…

Každý zdroj eviduje svoje umiestnenie (budova, poschodie, kancelária) a vlastníka (osobu, oddelenie).

Riešenie môže poskytovať informácie o zdrojoch modulu HelpDesk – dokáže sledovať požiadavky na HelpDesk po jednotlivých zariadeniach.

Základné procesy: zaradenie, vyradenie, zmena atribútov IT zdroja.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER