Manažment porád
Microsoft SharePoint

Vďaka tomuto riešeniu má každá porada svoju vlastnú lokalitu, na ktorej sa eviduje program porady, účastníci, dokumenty k bodom agendy a zápis z porady. Ku každému bodu porady je možné vytvoriť niekoľko úloh, ako aj väzbu medzi úlohou a bodom porady. Zamestnanci majú k dispozícii aj centrálny prehľad všetkých úloh.

Centrálny panel porád zobrazuje zamestnancovi len tie porady, ktoré vytvoril alebo na ktoré bol pozvaný. Každá porada má na svojej lokalite všetky dôležité agendy – témy, úlohy, dokumenty a kalendár.

Nová porada sa zakladá prostredníctvom inteligentného formulára, ktorý automaticky vytvorí lokalitu porady a pridelí k tejto lokalite oprávnenia pozvaným osobám.

Program porady sa tvorí šktruktúrovane a s jednotlivými témami je možné ďalej pracovať – pridávať k nim úlohy, zobrazovať a filtrovať ich podľa potreby.

Preddefinované zobrazenia:

  • Všetky úlohy z porád
  • Moje úlohy
  • Vybavené úlohy
  • Nevybavené úlohy
  • Kalendár
  • Ganttov graf

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next