Riadenie projektov
Microsoft SharePoint

Riešenie umožňuje centrálnu evidenciu projektov, pričom pre každý projekt je vytváraný kolaboračný portál ako úložisko všetkých informácií (dokumenty, kontakty, kalendáre, úlohy, riziká…). Projekty sú členené na plánované, bežiace, pozastavené a archívne. Projekt je navyše zobrazený na časovej osi, ktorá môže zobrazovať hlavné projektové míľniky.

Lokalita projektu sa štandardne skladá z projektovej dokumentácie, priebehu projektu, úloh, rizík, problémov, kontaktov, prepojení.

Centrálny panel: Nový projekt zadefinujete prostredníctvom vstupného formulára. Po schválení sa spúšťa automatický proces (workflow), ktorý vytvorí projektu samostatnú lokalitu s oprávneniami členov projektu. V centrálnom paneli sa názov, kód, vedúci pracovník, stav, prepojenie na lokalitu, zdravie projektu formou grafickej ikony.

1. Definície

  • Vytvorenie klienta a definovanie rolí a zodpovedností
  • Vytvorenie šablóny projektu

2. Evidencia

  • Výber klienta
  • Priradenie ďalších atribútov

3. Schválenie

  • Formálne schválenie vytvoreného záznamu projektu

4. Vytvorenie lokality

  • Automatické vytvorenie pracovného priestoru
  • Pridelenie oprávnení podľa vybraného klienta

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER