Schvaľovanie faktúr
Microsoft SharePoint

Pokrýva proces archivácie a elektronickej likvidácie faktúr. Skenovanie dokladu, manuálne doplnenie atribútov (dátum dokladu, dátum splatnosti, suma, mena…) Workflow zabezpečuje schvaľovacie procesy (vecná a účtovná likvidácia). Kroky procesu sú automaticky riadené podľa hodnôt elektronického dokladu (suma, nákladové stredisko a pod.)

Implementáciou riešenia Schvaľovanie faktúr dosiahnete elektronizáciu celého procesu, ktorým prechádzajú dodávateľské faktúry vo vašej firme.

Hlavné prínosy:

 • Eliminácia papierového obehu dokumentov a s ním spojeného rizika straty
 • Zrýchlenie a zefektívnenie procesu schvaľovania
 • Štandardizácia procesu v rámci organizácie
 • Detailný prehľad o aktuálne schvaľovaných dokumentoch
 • Okamžitý prístup k auditu ukončených procesov

Časti riešenia

 • Knižnica faktúr
 • Roly schvaľovateľov
 • Pomocné číselníky
 • Proces
 • Úlohy
 • Notifikácie

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next