Schvaľovanie objednávok/žiadaniek
Microsoft SharePoint

Proces pre schvaľovanie objednávok a žiadaniek (na nákup tovaru a služieb, výdaje IT, opravy, vzdelávanie…). Položky dokumentov môžete zadávať do pripraveného formulára alebo môžete zadať objednávku/žiadanku do procesu ako prílohu. Proces schvaľovania sa nastavuje podľa typu objednávky, nákladového strediska, typu tovaru, služby alebo ceny. Workflow zabezpečuje priraďovanie úloh schvaľovateľom a e-mailové notifikácie. Schvaľovanie prebieha sériovo alebo aj paralelne, vrátane notifikácií.

Doprajte si plne transparentný systém schvaľovania objednávok a žiadaniek, vďaka ktorému bude každý vždy vedieť, v akom stave sú jeho požiadavky.

Riešenie obsahuje:

 • Formulár objednávky/žiadanky
 • Prehľad žiadaniek/objednávok na schválenie
 • Prehľady podľa nákupných komodít a služieb
 • Zoznam svojich žiadaniek/objednávok

Formulár objednávky/žiadanky:

 • Typ (môže určovať kroky schvaľovacieho procesu)
 • Dátum
 • Objednávateľ/Žiadateľ
 • Nákladové stredisko
 • Názov
 • Množstvo
 • Dodávateľ
 • Cena (predpokladaná/maximálna)
 • Stav (zadaná, schválená, zamietnutá, objednané)
 • Požadovaný dátum dodania
 • Schvaľovateľ (vyplnené automaticky)
 • Dátum schválenia
 • Poznámka schvaľovateľa
 • Dátum objednania

K nákupnému procesu je priradený schvaľovateľ, ako aj príslušný jedno alebo viacúrovňový schvaľovací proces, ktorý berie do úvahy rôzne podmienky – napríklad finančný limit, pri ktorého prekročení nasleduje inak nastavené schvaľovanie. O schválení je žiadateľ aj nákupca notifikovaný e-mailom, po dokončení procesu je notifikáciou žiadateľ vyzvaný na prevzatie tovaru alebo služby.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next

Napíšte hľadaný výraz a stlačte ENTER