Služobné cesty
Microsoft SharePoint

Eviduje žiadosti o služobnú cestu, automatizuje schvaľovací proces a umožňuje vám robiť výstupné zostavy. Jednotlivé úrovne schvaľovania sú prispôsobiteľné. Schválené služobné cesty sa zobrazujú v spoločnom kalendári. Schvaľovatelia dostávajú notifikácie a pripomienky k prideleným úlohám.

Zjednodušte si byrokraciu spojenú so služobnými cestami.

Riešenie Služobné cesty vám pomôže s vytvorením cestovného príkazu, automatizuje proces jeho schválenia, vyúčtovania (vrátane stravného a vreckového), odsúhlasenia a vyplatenia.

Schválenie služobnej cesty

Pomocou formulára pre zadanie požiadavky je možné zadať žiadateľa, zmeniť predvoleného schvaľovateľa, zadať trasu, spôsob dopravy, účel, požiadavku na zálohu a poznámku. Evidované údaje je možné rozšíriť aj zúžiť.

  • Údaje o zamestnancovi sú automaticky predvyplnené.
  • Príkaz môžete vytvoriť pre tuzemskú aj zahraničnú služobnú cestu.
  • Súčasťou žiadosti je aj záloha v rôznych menách, môže byť aj požiadavka na roaming alebo poistenie.
  • Prehľad o služobných cestách poskytuje spoločný kalendár.

Vyúčtovanie služobnej cesty

Po služobnej ceste je zamestnanec notifikovaný formulárom na vyplnenie vyúčtovania. Obsahuje automatizáciu výpočtov nákladov (stravného a vreckového), zohľadňuje meny, čas strávený na služobnej ceste v tej-ktorej krajine, poskytnutú stravu a podobne.

  • Používateľ môže editovať údaje, meniť poradie riadkov itinerára a mazať ich.
  • Systém vypočítava hodiny automaticky.
  • Sumár vyúčtovania obsahuje informácie o diétach, nákladoch, zálohe a sume na vyplatenie.
  • K formuláru vyúčtovania je možné pridať prílohy (skeny faktúr, bločkov…).
  • Medzi schvalovateľov patrí okrem nadriadeného aj účtareň.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

[]
1 Step 1
Meno a priezvisko*
Spoločnosť*
Pozícia*
Telefón
Zaujímam sa o:vyberte z poľa možnosí, ktoré vás zaujímajú
Vaša správa
0 /
Previous
Next